Home : SumatraPDF : Ukrainian translations Not logged in. Log in with Twitter

49 untranslated out of 335 total strings
Progress:
85%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Line Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => Про програму... Edit
previous: П&ро програму...
About SumatraPDF => Про програму SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Справжній розмір\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Додати закладку Edit
Add page %s to favorites => Додати %s сторінку до закладок Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Додати %s сторінку до закладок з іменем(необов'язково): Edit
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Додати %s сторінку до закладок\tCtrl+B Edit
previous: Додати сторінку %s до закладок\tCtrl+B
Add to favorites => Додати до закладок Edit
Advanced => Просунуті Edit
&Advanced Options... => Розширені налаштування... Edit
All files => Всі файли Edit
&All selected pages => Обрано всі сторінки Edit
All supported documents => Всі документи, що підтримуються Edit
Application: => Прикладна програма: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ви впевнені, що хочете видалити SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Асоціювати з PDF-файлами? Edit
Attachment: %s => Додаток: %s Edit
Author: => Автор: Edit
Automatic => Автоматично Edit
Automatically check for &updates => Автоматична перевірка оновлень Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Назад\tAlt+Ліва стрілка Edit
Book View => Книжна розгортка Edit
&Book View\tCtrl+8 => Книжна розгортка\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Закладка ярлика на сторінку %s з %s Edit
Bookmark Shortcuts => Закладка ярликів Edit
Bookmarks => Закладки Edit
Bytes => Байт Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Неможливо під'єднатись до інтернету (помилка %#x). Edit
Cancel => Скасувати Edit
previous: Відмінити
Cannot print this file => Не можу надрукувати цей файл Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Неможливо запустити команду зворотнього пошуку. Перевірте налашутвання командного рядка. Edit
previous: Неможливо запустити команду зворотнього пошуку. Перевірте налашутвання командної стрічки.
Change Language => Змінити мову (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Знайдено зміни; оновлення] %s Edit
Check for &Updates => Перевірити, чи є нова версія Edit
CHM documents => Документи CHM Edit
Close => Закрити Edit
&Close\tCtrl+W => &Закрити\tCtrl+W Edit
Collapse All => Згорнути всі Edit
Comic books => Документи CBR, CBZ (комікси) Edit
Compatibility => Сумісність Edit
Continuous => Протяжний Edit
Continuous Book View => Книжковий безперервний Edit
Continuous Facing => Дві протяжні сторінки Edit
Contribute Translation => Допоможіть перекласти Edit
Copy &Image => Скопіювати зображення Edit
Copy &Link Address => Копіювати адресну стрічку Edit
Copy Co&mment => Копіювати коментар Edit
&Copy Selection => Скопіювати вибране Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Скопіювати вибране\tCtrl+C Edit
copying text => копіювання тексту Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Копіювання тексту заборонено (тільки як зображення) Edit
Copyright: => Копірайт: Edit
Could not obtain Printer properties => Неможливо отримати налаштування принтера Edit
previous: Неможливо відобразити налаштування друкарки
previous: Неможливо отримати налаштування друкарки
Couldn't create the installation directory => Не вдалося створити папку для встановлення Edit
Couldn't initialize printer => Неможливо знайти друкарку Edit
Couldn't install PDF previewer => Не вдалося встановити програму для попереднього перегляду PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Не вдалося встановити фільтр пошуку для PDF Edit
Couldn't remove installation directory => Не вдалося видалити папку, де було встановлено програму Edit
Couldn't render the page => Неможливо згенерувати(відобразити) сторінку Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Не вдалося видалити розширення для браузера Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Не вдалося видалити програму попереднього перегляду PDF Edit
previous: Не вдалося видалити програму для попереднього перегляду PDF
Couldn't write %s to disk => Не вдалося записати %s на диск Edit
Created: => Створено: Edit
Current file => Поточний файл Edit
Cursor position: => Позиція вказівника: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Вказати масштаб...\tCtrl+Y Edit
Dark => Темна Edit
Darker => Темніша Edit
previous: Темніша
Default &Layout: => Розташування за замовчуванням: Edit
Default &Zoom: => Масштаб за замовчуванням: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Не можна змінити штатний переглядач PDF у портативному режимі Edit
Denied Permissions: => У доступі відмовлено: Edit
DjVu documents => Документи DjVu Edit
Document Properties => Властивості документа Edit
&Don't ask me again => Не питати знову Edit
Download => Завантажити Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Вийти\tCtrl+Q Edit
Enter password => Введіть пароль Edit
Enter password for %s => Введіть пароль для %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Введіть командну стрічку, що викликається при подвійному клацані на PDF-документі: Edit
EPUB ebooks => Документи EPUB Edit
Error loading %s => Помилка завантаження %s Edit
&Even pages only => Тільки парні сторінки Edit
Expand All => Розгорнути всі Edit
F&avorites => Закладки Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Вперед\tAlt+Права стрілка Edit
F&ullscreen\tF11 => На цілий екран\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Дві сторінки Edit
&Facing\tCtrl+7 => Дві сторінки\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Не вдалося видалити інформацію деінсталятора з реєстру Edit
Failed to register as default program on win 10 => Не вдалося зареєструватися як програма по замовчуванню у Windows 10 Edit
Failed to rename the file! => Не вдалося перейменувати файл! Edit
Failed to save a file => Не вдалося зберегти файл. Edit
previous: Не можна зберегти файл.
Failed to write the extended file extension information to the registry => Не вдалося записати інформацію про розширення файлу до реєстру Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Не вдалося записати інформацію для видалення у реєстр Edit
Fast Web View => Швидкий веб перегляд Edit
Favorites => Закладки Edit
FictionBook documents => Документи FictionBook Edit
File: => Файл: Edit
&File => &Файл Edit
File %s not found => Файл %s не знайдено Edit
File Size: => Розмір файла: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Знайти...\tCtrl+F Edit
Find => Знайти Edit
Find: => Знайти: Edit
Find Next => Знайти наступне Edit
Find Previous => Знайти попереднє Edit
&Find what: => Що шукати: Edit
&First Page\tHome => Перша сторінка\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Розмістити вміст \tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Припа&сувати сторінку\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Припасувати до &ширини\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Вмістити на сторінку Edit
Fit Content => Розмістити вміст Edit
Fit Page => Припасувати сторінку Edit
&Fit pages to printable area => Припасовувати сторінки до зони друку Edit
Fit Width => Припасувати до ширини Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Розмістити по ширині на безперервній сторінці Edit
Fonts: => Шрифти Edit
Formatting the book... %d pages => Форматується книга... %d сторінок Edit
Found text at page %s => Знайти текст на %s сторінці Edit
Found text at page %s (again) => Знайти текст на сторінці %s (знову) Edit
Frequently Read => Часто читані Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Перейти Edit
Go to page => Перейти на сторінку Edit
&Go to page: => Перейти на сторінку: Edit
&Help => &Допомога Edit
Hide &Options => Приховати налаштування Edit
Hide frequently read => Приховати часто читані Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Підказка: Для повторного пошуку натисніть F3 Edit
previous: Примітка: Для повторного пошуку натисніть F3
Image files (*.%s) => Файли зображень (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Встановити SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Встановити SumatraPDF у папку Edit
Installation failed! => Встановлення не було успішним! Edit
Installation in progress... => Встановлення триває... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Остання сторінка\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Дозволити Windows Desktop Search пошук у PDF документах Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Дозволити Windows здійснювати попередній перегляд для PDF Edit
Light => Світла Edit
&Magnification: => Масштабування: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Зробити SumatraPDF типовою програмою для PDF-файлів? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Зробити SumatraPDF переглядачем PDF за замовчуванням Edit
previous: Зробити SumatraPDF типовим переглядачем PDF
Man&ga Mode => Режим манги Edit
&Manual => Керівництво з користування Edit
Match Case => Розрізняти малу й велику літери Edit
&Match case => Враховувати регістр Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Документи Mobi Edit
Modified: => Змінено: Edit
New version %s is available. Download new version? => Нова версія %s є доступною. Завантажити нову версію? Edit
Next Page => Наступна сторінка Edit
&Next Page\tRight Arrow => Наступна сторінка\t-> Edit
&No => Ні Edit
No matches were found => Співпадінь не виявлено Edit
previous: Співпадінь не знайдено
No result found around line %u in file %s => Нічого не знайдено у лінії %u у файлі %s Edit
No synchronization file found => Файли синхронізації не знайдено Edit
No synchronization info at this position => Немає Інформації про синхронізацію на цій позиції Edit
&No, thanks => Ні, дякую Edit
Number of Pages: => Кількість сторінок: Edit
&Odd pages only => Тільки непарні сторінки Edit
(of %d) => (з %d) Edit
OK => Гаразд Edit
Open => Відкрити Edit
Open &in PDF-XChange => Відкрити у PDF-XChange Edit
Open a document... => Відкрити документ... Edit
&Open Document => Відкрити документ Edit
Open in %s => відкрити в %s Edit
Open in &Adobe Reader => Відкрити у Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Відкрити у Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Відкрити у Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Відкрити у Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => Відкрити...\tCtrl+O Edit
&Options => Налаштування Edit
&Options... => Опції... Edit
P&roperties => Властивості Edit
P&roperties\tCtrl+D => Властивості\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => До сторінки...\tCtrl+G Edit
Page: => Сторінка: Edit
(page %s) => (сторінка %s) Edit
Page %s => Сторінка %s Edit
Page number %u inexistant => Неіснуючий номер сторінки %u Edit
Page scaling => Масштаб сторінки Edit
Page Size: => Розмір сторінки: Edit
PalmDoc documents => Документи PalmDoc Edit
&Password: => Пароль: Edit
PDF Document => PDF документ Edit
PDF documents => Документи PDF Edit
PDF Optimizations: => Оптимізації PDF: Edit
PDF Producer: => PDF видавець: Edit
PDF Version: => Версія PDF Edit
&Pin Document => Документ pin Edit
Please close %s to proceed! => Будь ласка закрийте %s, щоб продовжити! Edit
Please wait - rendering... => Зачекайте - генерується... Edit
Postscript documents => Документи postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Презентація\tCtrl+L Edit
Previous Page => Попередня сторінка Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Попередня сторінка\t<- Edit
Print => Друк Edit
Print range => Межі друку Edit
&Print... => Друк... Edit
&Print... (denied) => Друк... (відхилено) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Друкувати...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Принтера з даним іменем не існує Edit
previous: Друкарки з даним іменем не існує
printing document => друк документа Edit
Printing in progress. => Триває друк. Edit
previous: Документ друкується.
Printing is still in progress. Abort and quit? => Друк ще не завершено. Перервати та вийти? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Друк ще не завершено. Перервати та розпочати знову? Edit
previous: Друк і далі активний. Відмінити та розпочати знову?
Printing page %d of %d... => Друк сторінок з %d до %d... Edit
Printing problem. => Помилка друкування. Edit
Re&name...\tF2 => Перейменувати...\tF2 Edit
Remember &opened files => Запам'ятати відкриті файли Edit
&Remember the password for this document => Пам'ятати пароль для даного документа Edit
&Remember these settings for each document => Зберегти налаштування для кожного документа Edit
Remove from favorites => Видалити із закладок Edit
Remove page %s from favorites => Видалити %s сторінку із закладок Edit
Rename To => Перейменувати в Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Повернути ліворуч\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Повернути праворуч\tCtrl+Shift++ Edit
Save Annotations => Зберегти аннотації Edit
Save As => Зберегти як Edit
&Save As... => Зберегти як... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Зб&ерегти як...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Зберегти ярлик...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Пошук %d з %d... Edit
Select &All => Вибрати всі Edit
Select &All\tCtrl+A => Вибрати всі\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Виберіть вміст з допомогою Ctrl+ліва кнопка миші Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Виберіть папку, в яку буде встановлено SumatraPDF Edit
Selection: => Виділення: Edit
Send by &E-mail... => Надіслати через E-mail... Edit
previous: Відішліть через E-mail...
Set inverse search command-line => Установити зворотній пошук. Edit
&Settings => Налаштування Edit
Show &Pages Continuously => Відображати сторінки безперервно Edit
Show &Toolbar\tF8 => Показати панель інструментів Edit
Show Favorites => Перелік закладок Edit
Show frequently read => Найбільш часто читані Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Якщо доступно, показати бокову панель закладок Edit
previous: Якщо доступно відображати полосу закладок
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Урізати сторінки до зони друку (при необхідності) Edit
Single Page => Одна сторінка Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Одна сторінка\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Пропустити цю версію. Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Вибачте, але це не мало статись!\n\nНатисніть "Скасувати", якщо ви бажаєте допомогти нам виправити причину збою. Edit
previous: Вибачте, але це не мало статись!\n\nНатисніть "Відмінити", якщо ви бажаєте допомогти нам виправити причину збою.
Source file %s has no synchronization point => Файл сирцевого коду %s не має точки синхронізації Edit
previous: Файл-джерело %s немає точки синхронізації
Start SumatraPDF => Запустити SumatraPDF Edit
Subject: => Тема: Edit
SumatraPDF %s Installer => Інсталятор SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Деінсталятор SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF впав Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF було успішно видалено. Edit
SumatraPDF installation not found. => Встановлений SumatraPDF не було знайдено. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF ваш PDF переглядач по замовчуванню Edit
SumatraPDF Options => Опції SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF тепер буде вашим PDF переглядачем по замовчуванню Edit
SumatraPDF Update => Оновлення SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Неможливо відкрити файл синхронізації Edit
Tagged PDF => PDF з мітками Edit
Text documents => Текстові документи Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Дякуємо, що вибрали SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Дякуємо! SumatraPDF було успішно встановлено. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Інсталятор було пошкоджено. Будь ласка завантажте його знову.\nВибачте за незручності! Edit
&Theme => &Тема Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Даний документ використовує можливості, що не підтримуються (%s) і тому може відображатися з помилками Edit
previous: Даний документ використовує можливості, що не підтримуються (%s) і тому може не відображатися коректно
Title: => Заголовок: Edit
Uninstall SumatraPDF => Видалити SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Видалення не було успішним Edit
Uninstallation in progress... => Видалення триває... Edit
Unknown source file (%s) => Невідомий файл-джерело (%s) Edit
Use &tabs => Використовувати вкладки Edit
&Use original page sizes => Використовувати оригінальні розміри сторінки Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Використовувати SumatraPDF як переглядач для PDF за замовчуванням Edit
previous: Використовувати SumatraPDF як переглядач по замовчуванню для PDF
&View => Ви&гляд Edit
View => Вигляд Edit
Visit &Website => Відкрити сайт Edit
Warning => Застереження Edit
&Window => &Вікно Edit
XPS documents => Документи XPS Edit
&Yes => Так Edit
You have the latest version. => Ви вже маєте найновішу версію. Edit
You have version %s => Ви використовуєте версію %s Edit
Zoom => Масштаб Edit
&Zoom => &Збільшення Edit
Zoom factor => Масштаб Edit
Zoom In => Збільшити Edit
Zoom Out => Зменшити Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s із %s
Book&marks\tF12 => Закладки\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Не вдалося створити тимчасову папку
Couldn't install browser plugin => Не вдалося встановити розширення для браузера
previous: Не вдалося встановити плагін для браузера
Couldn't obtain temporary directory => Не вдалося отримати розташування тимчасової папки
Couldn't remove the shortcut => Не вдалося видалити ярлик
Couldn't uninstall PDF search filter => Не вдалося видалити фільтр пошуку для PDF
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Помилка: не вдалося запустити SumatraPDF
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Помилка: SumatraPDF не було знайдено
Error: The document couldn't be downloaded! => Помилка: Неможливо завантажити документ!
F&ullscreen\tCtrl+L => На цілий екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => На цілий екран\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не вдалося скопіювати деінсталятор у тимчасову папку
Failed to create a shortcut => Не вдалося створити ярлик
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Встановити розширення для перегляду PDF у Firefox, Chrome та Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Залишити розширення для браузера (більше не підтримується)
Loading file %s... => Завантажується файл %s...
Opening document in SumatraPDF... => Триває відкриття документа у SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Презентація\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Роздрукувати як зображення
&Remove Document => Видалити документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замінити кольори у документі використовуючи кольорову схему Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Показати закладки
Show &pages continuously => Відображати сторінки безперервно
Show &Toolbar => Показати панель інструментів
previous: Показати пенал
Some files to be installed are damaged or missing => Деякі файли необхідні для встановлення відсутні або пошкоджені
SumatraPDF %s Instaler => Інсталятор SumatraPDF %s
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk