Home : SumatraPDF : Serbian translations Not logged in. Log in with Twitter

53 untranslated out of 335 total strings
Progress:
84%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Expand All Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Line Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => О програму Edit
About SumatraPDF => О програму SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Стварна величина\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Додавање у одабир Edit
Add page %s to favorites => Додај страницу %s међу одабране Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Додај страницу %s међу одабране под (опционо) именом: Edit
Add to favorites => Додај међу одабране Edit
Advanced => Додатно Edit
&Advanced Options... => Напредне опције Edit
previous: &Напредне опције
All files => Све датотеке Edit
&All selected pages => Све изабране странице Edit
All supported documents => Сви подржани документи Edit
Application: => Апликација: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Да ли желите деинсталацију СуматраПДФ Edit
Associate with PDF files? => Придружити PDF датотекама? Edit
Attachment: %s => Прилог : %s Edit
Author: => Аутор: Edit
Automatic => Аутоматски Edit
Automatically check for &updates => Аутоматски проверавај доступност нове верзије Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Назад\tAlt+<- Edit
Book View => Изглед књиге Edit
&Book View\tCtrl+8 => Изглед књиге\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Обележи пречицу на страни %s од %s Edit
Bookmark Shortcuts => Пречица ка обележивачу Edit
Bookmarks => Обележивачи Edit
Bytes => бајтова Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Повезивање на интернет није могуће (грешка %#x). Edit
Cancel => Откажи Edit
Cannot print this file => Штампање ове датотеке није могуће Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Није могуће покренути инверзну претрагу. Проверите командну линију у подешавањима. Edit
Change Language => Промени језик (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Промене су примећене; освежавање] %s Edit
Check for &Updates => Провери постојање новије верзије Edit
CHM documents => CHM документи Edit
Close => Затвори Edit
&Close\tCtrl+W => Затвори\tCtrl+W Edit
Comic books => Стрипови Edit
Compatibility => Компатибилност Edit
Continuous => Непрекидно Edit
Continuous Book View => Непрекидно, изглед књиге Edit
Continuous Facing => Непрекидно, наспрамно Edit
Contribute Translation => Учествуј у превођењу Edit
Copy &Image => Копирај слику Edit
Copy &Link Address => Копирај адресу везе Edit
Copy Co&mment => Копирај коментар Edit
&Copy Selection => Копирај изабрано Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Копирај изабрано Edit
copying text => копирање текста Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Копирање текста је одбијено (може се копирати само као слика) Edit
Copyright: => Ауторска права: Edit
Could not obtain Printer properties => Није могуће приказати особине штампача Edit
Couldn't create the installation directory => Инсталациони директоријум се не може креирати Edit
Couldn't initialize printer => Није могуће покренути штампач Edit
Couldn't install PDF previewer => Прегледач ПДФ немогуће инсталирати Edit
Couldn't install PDF search filter => Немогуће инсталирати филтер за претрагу Edit
Couldn't remove installation directory => Немогуће уклонити привремени директоријум Edit
Couldn't render the page => Није могуће приказати страницу Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Немогуће уклонити плугин за прегледач Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Немогуће деинсталирати ПДФ прегледач Edit
Couldn't write %s to disk => Немогућ упис %s на диск Edit
Created: => Израђена: Edit
Current file => Текућа датотека Edit
Cursor position: => Позиција курсора Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Прилагођено увећање...\tCtrl+Y Edit
Dark => Тамно Edit
Darker => Тамније Edit
Default &Layout: => Подразумевани приказ Edit
Default &Zoom: => Подразумевано увећање Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Подразумевани PDF читач не може бити промењен у преносивном режиму Edit
Denied Permissions: => Није допуштено: Edit
DjVu documents => DjVu документи Edit
Document Properties => Особине документа Edit
&Don't ask me again => Не питај ме поново Edit
Download => Преузми Edit
E&xit\tCtrl+Q => Изађи\tCtrl+Q Edit
Enter password => Унесите лозинку Edit
Enter password for %s => Унесите лозинку за %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Унесите параметре командне линије који ће се извршити приликом двоклика на PDF документ: Edit
EPUB ebooks => EPUB документи Edit
Error loading %s => Дошло је до грешке приликом учитавања датотеке %s Edit
&Even pages only => Само лица страница Edit
F&avorites => Одабир Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Напред\tAlt+-> Edit
F&ullscreen\tF11 => Цео екран\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Наспрамно Edit
&Facing\tCtrl+7 => Наспрамно\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Неуспело брисање кључева из регистри базе Edit
Failed to register as default program on win 10 => Неуспело постављање као подразумевани програм на wин 10 Edit
Failed to rename the file! => Немогуће је преименовати датотеку! Edit
Failed to save a file => Чување датотеке није успело Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Неуспео упис проширене екстензије фајла у регистри базу Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Неуспео упис информација о деинсталацији у регистри базу Edit
Fast Web View => Брзи преглед на мрежи Edit
Favorites => Одабир Edit
FictionBook documents => FictionBook докуменат Edit
File: => Датотека: Edit
&File => Датотека Edit
File %s not found => Датотека %s није пронађена Edit
File Size: => Величина: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Пронађи...\tCtrl+F Edit
Find => Пронађи Edit
Find: => Пронађи: Edit
Find Next => Пронађи следеће Edit
Find Previous => Пронађи претходно Edit
&Find what: => Појам: Edit
&First Page\tHome => Прва страница\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Подеси према садржају\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Подеси према страници\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Подеси према ширини\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Подеси према појединачној страници Edit
Fit Content => Подеси према садржају Edit
Fit Page => Подеси према страници Edit
&Fit pages to printable area => Подеси странице према области штампања Edit
Fit Width => Подеси према ширини Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Подеси према ширини и прикажи странице без прекида Edit
Fonts: => Фонтови: Edit
Formatting the book... %d pages => Форматирање књиге... %d страница Edit
Found text at page %s => Текст је пронађен на %s. страници Edit
Found text at page %s (again) => Пронађи текст на %s. страници (поново) Edit
Frequently Read => Недавно читано Edit
GB => GB Edit
&Go To => Иди Edit
&Go to page: => Иди на страницу: Edit
Go to page => Иди на страницу Edit
&Help => Помоћ Edit
Hide &Options => Сакриј опције Edit
Hide frequently read => Сакриј „недавно читано” Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Савет: Употребите тастер F3 за наставак претраге Edit
Image files (*.%s) => Датотеке слика (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Инсталација СуматраПДФ Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталација СуматраПДФ Edit
Installation failed! => Инсталација неуспела! Edit
Installation in progress... => Инсталација у току... Edit
KB => kB Edit
&Last Page\tEnd => Последња страница\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Претрага Windows Desktop &претрага ПДФ документа Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows &приказ ПДФ документа Edit
Light => Светло Edit
&Magnification: => Увећање: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Поставити SumatraPDF као подразумевану апликацију за PDF датотеке? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Нека SumatraPFD буде подразумевани PDF читач Edit
Man&ga Mode => Ман&га мод Edit
&Manual => Упутство Edit
Match Case => Разликуј мала и велика слова Edit
&Match case => Разликуј мала и велика слова Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi документи Edit
Modified: => Измењена: Edit
New version %s is available. Download new version? => Доступна је верзија %s. Желите ли да преузмете нову верзију? Edit
Next Page => Следећа страница Edit
&Next Page\tRight Arrow => Следећа страница\t-> Edit
&No => Не Edit
No matches were found => Појам није пронађен Edit
No result found around line %u in file %s => Резултати око линије %u у датотеци %s нису пронађени Edit
No synchronization file found => Усклађивачка датотека није нађена Edit
No synchronization info at this position => Нема података о усклађености на овој позицији Edit
&No, thanks => Не, хвала Edit
Number of Pages: => Број страница: Edit
&Odd pages only => Само полеђине страница Edit
(of %d) => (од %d) Edit
OK => У реду Edit
Open => Отвори Edit
Open &in PDF-XChange => Отвори у програму PDF-XChange Edit
Open a document... => Отвори документ... Edit
&Open Document => Отвори документ Edit
Open in %s => Отворити у %s Edit
Open in &Adobe Reader => Отвори у програму Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Отвори у програму Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Отвори у програму Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отвори у програму Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => Отвори...\tCtrl+O Edit
&Options => Опције Edit
&Options... => Опције... Edit
previous: Опције
P&roperties => Особине Edit
P&roperties\tCtrl+D => Особине\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Страница...\tCtrl+G Edit
Page: => Страница: Edit
(page %s) => (%s. страница) Edit
Page %s => Страница %s Edit
Page number %u inexistant => Страница број %u не постоји Edit
Page scaling => Подешавање величине странице Edit
Page Size: => Димензије странице: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc документи Edit
&Password: => Лозинка Edit
PDF Document => PDF документ Edit
PDF documents => PDF документи Edit
PDF Optimizations: => PDF оптимизација Edit
PDF Producer: => PDF израдио Edit
PDF Version: => PDF верзија: Edit
&Pin Document => Прикачи документ Edit
Please close %s to proceed! => Затворите %s за наставак! Edit
Please wait - rendering... => Спремање приказа... Edit
Postscript documents => Postscript документи Edit
Pr&esentation\tF5 => Презентација\tCtrl+L Edit
Previous Page => Претходна страница Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Претходна страница\t<- Edit
Print => Штампај Edit
Print range => Опсег штампања Edit
&Print... => Штампај... Edit
&Print... (denied) => Штампај... (одбијено) Edit
&Print...\tCtrl+P => Штампај...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Штампач са наведеним именом не постоји Edit
printing document => штампање документа Edit
Printing in progress. => Штампање у току! Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Штампање је и даље у току. Завршити и прекинути? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Штампање је још увек у току. Желите ли да прекинете штампање и почнете поново? Edit
Printing page %d of %d... => Штампање %d. странице од укупно %d... Edit
previous: Штампање %d. страмоце од укупно %d...
Printing problem. => Проблем приликом штампања. Edit
Re&name...\tF2 => Преименуј...\tF2 Edit
Remember &opened files => Запамти отваране датотеке Edit
&Remember the password for this document => Запамти лозинку за овај документ Edit
&Remember these settings for each document => Запамти ова подешавања за сваки појединачни документ Edit
Remove from favorites => Уклони из одабраних Edit
Remove page %s from favorites => Уклони страницу %s из одабраних Edit
Rename To => Преименуј у Edit
previous: Преименуј у
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Ротирај улево\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Ротирај удесно\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Сачувај као Edit
&Save As... => Сачувај као... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Сачувај као...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Сачувај пречицу...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Претраживање %d странице од укупно %d... Edit
Select &All => Изабери све Edit
Select &All\tCtrl+A => Изабери све\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Изаберите садржај користећи Ctrl + лево дугме миша Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Одабрати фолдер за инсталацију СуматраПДФ Edit
Selection: => Избор Edit
Send by &E-mail... => Пошаљи путем е-поште... Edit
Set inverse search command-line => Омогући инверзну претрагу Edit
&Settings => Подешавања Edit
Show &Pages Continuously => Прикажи странице без прекида Edit
Show &Toolbar\tF8 => Трака са алаткама Edit
Show Favorites => Прикажи одабране странице Edit
Show frequently read => Прикажи недавно читане Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Прикажи бочну траку са обележивачима Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Скупи странице на област штампања (уколико је неопходно) Edit
Single Page => Појединачна страница Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Појединачна страница\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Прескочи ову верзију Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Опростите, ово није требало да се догоди!\n\nПритисните дугме 'Откажи' ако желите да нам помогнете у решавању овог проблема. Edit
Source file %s has no synchronization point => Изворна датотека %s нема тачку усклађивања Edit
Start SumatraPDF => Старовати СуматраПДФ Edit
Subject: => Предмет: Edit
SumatraPDF %s Installer => СуматраПДФ %s инсталација Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => СуматраПДФ %s деинсталација Edit
SumatraPDF crashed => Програм SumatraPDF је крахирао Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => СуматраПДФ деинсталиран Edit
SumatraPDF installation not found. => СуматраПДФ инсталација није пронађена Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF је ваш подразумевани PDF читач Edit
SumatraPDF Options => Подешавања програма SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF је постављен као подразумевани PDF читач Edit
SumatraPDF Update => Ажурирање SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Није могуће отворити усклађивачку датотеку Edit
Tagged PDF => Означени PDF Edit
Text documents => Текстуални документи Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Хвала на избору СуматраПДФ Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => СуматраПДФ инсталиран. Хвала! Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Инсталација је оштећена. Скинути је поново. \n Извињавамо се. Edit
previous: Инсталација је оштећена. Скинути је поново. \s Извињавамо се.
&Theme => Тема Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Овај документ користи неподржане опције (%s) и може бити приказан некоректно Edit
Title: => Наслов: Edit
Uninstall SumatraPDF => Деинсталирање СуматраПДФ Edit
Uninstallation failed => Деинсталирање неуспело Edit
Uninstallation in progress... => Деинсталирање у току ... Edit
Unknown source file (%s) => Непозната изворна датотека (%s) Edit
Use &tabs => Користити таб Edit
&Use original page sizes => Употреби оригиналне величине страница Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => СуматраПДФ је &подразумевани прегледач Edit
&View => Приказ Edit
View => Приказ Edit
Visit &Website => Посети веб-сајт Edit
Warning => Упозорење Edit
&Window => П&розор Edit
previous: P&rozor
XPS documents => XPS документи Edit
&Yes => Да Edit
You have the latest version. => Ваша верзија је ажурна. Edit
You have version %s => Имате верзију %s Edit
Zoom => Увећај Edit
&Zoom => Увећање Edit
Zoom factor => Проценат увећања Edit
Zoom In => Увећај Edit
Zoom Out => Умањи Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s од %s
Book&marks\tF12 => Обележивачи\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Привремени директоријум се не може креирати
Couldn't install browser plugin => Немогуће инсталитрети додатак за претраживач
Couldn't obtain temporary directory => Немогућ приступ привременом директоријуму
Couldn't remove the shortcut => Немогуће уклониити скраћеницу
Couldn't uninstall PDF search filter => Немогућа деинсталација ПДФ филтер претраге
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: Немогуће покретање СуматраПДФ
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: СуматраПДФ није пронађен!
Error: The document couldn't be downloaded! => Граешка: Документ се не може скинути!
F&ullscreen\tCtrl+L => Цео екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Цео екран\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Неуспело копирање деинсталера у привремени директоријум
Failed to create a shortcut => Неуспело креирање скраћенице!
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Инсталација ПДФ &претраживач плугина за Фајерфокс
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Задржи ПДФ плугин инсталисан (није подржано)
Loading file %s... => Учитавање датотеке %s...
Opening document in SumatraPDF... => Отварање документа у СуматраПДФ
Pr&esentation\tCtrl+L => Презентација\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Штампати као слику (захтева више меморије)
previous: Штампати као &слику (захтева више меморије)
&Remove Document => Уклони документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени боје документа Windows колор шемом
Selekcja:
Show &Bookmarks => Прикажи обележене
Show &pages continuously => Прикажи странице без прекида
Show &Toolbar => Трака са алаткама
Some files to be installed are damaged or missing => Неки инсталациони фајлови су оштећени или недостају
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk