Home : SumatraPDF : Dutch translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 335 total strings
Progress:
100%

%s installation not found. => %s installatie niet gevonden. Edit
&About => &Over... Edit
previous: &Over
About SumatraPDF => Over SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Ware grootte\tCtrl+1 Edit
previous: W&are grootte\tCtrl+1
Add child => Child toevoegen Edit
Add Favorite => Voeg Favoriet toe Edit
Add page %s to favorites => Voeg pagina %s toe aan Favorieten Edit
previous: Voeg pagina %s toe aan favorieten
previous: Voeg pagina %s toe aan Favorieten
previous: Voeg pagina %s toe aan Favorieten
previous: Voeg pagina %s toe aan Favorieten
Add page %s to favorites with (optional) name: => Voeg pagina %s toe aan Favorieten met (optionele) naam: Edit
previous: Voeg pagina %s toe aan favorieten met (optionele) naam:
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Pagina %s toevoegen aan favorieten\tCtrl+B Edit
Add PDF as a child => Voeg PDF als child toe Edit
Add PDF as a sibling => Voeg PDF als verwant toe Edit
Add sibling => Voeg verwant toe Edit
Add to favorites => Voeg toe aan Favorieten Edit
previous: Voeg toe aan favorieten
Advanced => Geavanceerd Edit
&Advanced Options... => &Geavanceerde Opties... Edit
previous: &geavanceerde opties
All files => Alle bestanden Edit
&All selected pages => &Alle geselecteerde pagina's Edit
All supported documents => Alle ondersteunde documenten Edit
Annotations => Aantekeningen Edit
Application: => Programma: Edit
Are you sure you want to uninstall %s? => Weet u zeker dat u %s wilt dé-installeren? Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Weet u zeker dat u SumatraPDF wilt verwijderen? Edit
previous: Bent u zeker SumatraPDF te willen desinstalleren?
previous: Bent u zeker dat u SumatraPDF wilt verwijderen?
Associate with PDF files? => Associëren met PDF-bestanden? Edit
Attachment: %s => Bijlage: %s Edit
Author: => Auteur: Edit
Automatic => Automatisch Edit
Automatically check for &updates => Automatisch controleren op &updates Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Terug\tAlt+<- Edit
Book View => Boekweergave Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Boekweergave\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Bladwijzer maken naar pagina %s van %s Edit
Bookmark Shortcuts => Bladwijzer maken Edit
Bookmarks => Bladwijzers Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Kan geen verbinding maken met internet (fout %#x). Edit
Cancel => Annuleren Edit
Cannot print this file => Kan dit bestand niet afdrukken Edit
previous: Dit bestand kan niet worden afgedrukt
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Kan de omgekeerde zoekopdracht niet starten. Controleer de opdrachtregel in de instellingen. Edit
Caret => Merkteken Edit
Change Language => Taal wijzigen (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Bestand gewijzigd; verversen] %s Edit
Check for &Updates => Controleren op &updates Edit
CHM documents => CHM-documenten Edit
Circle => Cirkel Edit
Close => Sluiten Edit
&Close\tCtrl+W => &Sluiten\tCtrl+W Edit
Collapse All => Alle Samenvouwen Edit
previous: Alle Uitvouwen
Color => Kleur Edit
Comic books => Stripboeken Edit
Compatibility => Compatibiliteit Edit
Continuous => Doorlopend Edit
Continuous Book View => Doorlopende boekweergave Edit
previous: Doorlopend boekaanzicht
Continuous Facing => Dubbele pagina doorlopend Edit
Contribute Translation => Help met vertalen Edit
Copy &Image => Afbeelding kopiëren Edit
Copy &Link Address => &Verwijzing kopiëren Edit
Copy Co&mment => Notitie kopiëren Edit
&Copy Selection => Selectie kopiëren Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopieer selectie\tCtrl+C Edit
copying text => tekst kopiëren Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Tekst kopiëren niet toegestaan (kopieer als afbeelding) Edit
Copyright: => Auteursrecht Edit
Could not obtain Printer properties => Kan geen printereigenschappen verkrijgen Edit
Couldn't create the installation directory => Kan de installatiemap niet aanmaken Edit
previous: Kon de installatie folder niet aanmaken
Couldn't initialize printer => Kan de printer niet initialiseren Edit
Couldn't install PDF previewer => Kan PDF-previewer niet installeren Edit
previous: Kon PDF voorbeeld niet installeren
Couldn't install PDF search filter => Kan PDF-zoekfilter niet installeren Edit
previous: Kon PDF zoek filter niet installeren
Couldn't remove installation directory => Kan installatiemap niet verwijderen Edit
previous: Kon installatie folder niet verwijderen
Couldn't render the page => Kan deze pagina niet weergegeven Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Kan browserplugin niet verwijderen Edit
previous: Kon browser plugin niet deïnstalleren
previous: Kon browserplugin niet verwijderen
Couldn't uninstall PDF previewer => Kan PDF-previewer niet verwijderen Edit
previous: Kon PDF voorbeeld niet deinstalleren
previous: Kon PDF-voorbeeldweergever niet verwijderen
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Kan Sumatra zoekfilter niet verwijderen Edit
Couldn't write %s to disk => Kon %s niet op schijf wegschrijven Edit
Create Annotation => Maak Aantekening Edit
Created: => Gemaakt: Edit
Current file => Huidig bestand Edit
Cursor position: => Cursor positie Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Aangepaste &Zoom...\tCtrl+Y Edit
previous: &Aangepaste Zoom...\tCtrl+Y
Dark => Donker Edit
Darker => Zwart Edit
Default &Layout: => Standaardopmaak: Edit
previous: Standaard opmaak:
Default &Zoom: => Standaard &zoom: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Als standaard aanwijzen in Portable modus kan niet hier Edit
previous: Standaard PDF-lezer kan niet worden aangepast in portable modus
Denied Permissions: => Niet toegestaan: Edit
DjVu documents => DjVu-documenten Edit
Document Properties => Documenteigenschappen Edit
&Don't ask me again => Niet opnieuw vragen Edit
Download => Downloaden Edit
E&xit Fullscreen => Volledig scherm uit Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Afsluiten\tCtrl+Q Edit
Edit => Bewerken Edit
Edit Annotations => Bewerk Aantekeningen Edit
Edit Bookmarks => Bewerk Bladwijzers Edit
Enter password => Wachtwoord invoeren Edit
Enter password for %s => Wachtwoord invoeren voor %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Opdracht-regel die gestart moet worden bij het dubbelklikken van een PDF-document: Edit
EPUB ebooks => EPUB-bestanden Edit
Error loading %s => Fout bij het laden van %s Edit
&Even pages only => Alleen &Even pagina's Edit
Expand All => Alle Uitvouwen Edit
Export Bookmarks => Exporteer Bladwijzers Edit
F&avorites => F&avorieten Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Verder\tAlt+-> Edit
F&ullscreen\tF11 => Volledig scherm\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Dubbele pagina Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Dubbele pagina\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Kon deinstallatie register sleutels niet verwijderen Edit
Failed to register as default program on win 10 => Als standaard App in Windows 10 aanmelden mislukt Edit
Failed to rename the file! => Naam niet kunnen wijzigen! Edit
Failed to save a file => Fout bij opslaan bestand Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Kan uitgebreide bestandsextensie-informatie niet wegschrijven in register Edit
previous: Kon uitgebreide bestandsextensie informatie niet wegschrijven in register
Failed to write the uninstallation information to the registry => Kan deïnstallatie-informatie niet wegschrijven in het register Edit
previous: Kon deinstallatie informatie niet wegschrijven in register
Fast Web View => Snelle browserweergave Edit
Favorites => Favorieten Edit
FictionBook documents => FictionBookdocumenten Edit
previous: FictionBook documenten
File: => Bestand: Edit
&File => &Bestand Edit
File %s not found => Bestand %s niet gevonden Edit
File Attachment => Bestands Bijlage Edit
File Size: => Bestandsgrootte Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Zoeken...\tCtrl+F Edit
Find => Zoeken Edit
Find: => Zoeken: Edit
Find Next => Volgende Edit
Find Previous => Vorige Edit
&Find what: => &Zoek naar: Edit
&First Page\tHome => Eerste pagina\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Passend maken\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Hele &pagina\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Passend in &breedte\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Hele pagina passend maken Edit
Fit Content => Passend maken Edit
Fit Page => Hele pagina Edit
&Fit pages to printable area => Pagina's in afdrukgebied passen Edit
Fit Width => Passend in breedte Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Passend in breedte en pagina's doorlopend Edit
Fonts: => Lettertypen: Edit
Formatting the book... %d pages => Boek samenstellen... %d paginas Edit
Found text at page %s => Tekst gevonden op pagina %s Edit
Found text at page %s (again) => Tekst gevonden op pagina %s (opnieuw) Edit
Free Text => Vrije Tekst Edit
Frequently Read => Eerder Weergegeven Edit
previous: Vaak gelezen
previous: Eerder Gelezen
previous: Vaak gelezen
GB => GB Edit
&Go To => &Ga naar Edit
Go to page => Ga naar pagina Edit
&Go to page: => &Ga naar pagina: Edit
&Help => &Help Edit
Hide &Options => Verberg &Opties Edit
Hide frequently read => 'Eerder Weergegeven' verbergen Edit
previous: 'Vaak gelezen' verbergen
previous: 'Eerder Gelezen' verbergen
Highlight => Markeer Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Tip: Gebruik de functietoets F3 om verder te zoeken Edit
Image files (*.%s) => Afbeeldingen (*.%s) Edit
Images => Afbeeldingen Edit
Ink => Snelkoppeling Edit
Install SumatraPDF => Installeer SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Installeer SumatraPDF in &map Edit
previous: Installeer SumatraPDF in &folder
Installation failed! => Installatie mislukt! Edit
Installation in progress... => Installatie in uitvoering... Edit
previous: Installatie is bezig...
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => &Laatste pagina\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Laat Windows Bureaublad Zoeker PDF documenten &zoeken Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Laat Windows &voorbeelden tonen van PDF documenten Edit
Light => Wit Edit
Line => Regel Edit
&Magnification: => &Vergroting: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF als standaardlezer van PDF-bestanden instellen? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF als standaard PDF-lezer instellen Edit
Man&ga Mode => Man&gamodus Edit
previous: Mangamodus
&Manual => Handleiding Edit
&Match case => Hoofd-/kleine letters toepassen Edit
Match Case => Hoofdlettergevoelig Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-documenten Edit
Modified: => Aangepast: Edit
New &window\tCtrl+N => Nieuw venster\tCrtl+N Edit
New Bookmarks => Nieuwe Bladwijzers Edit
previous: Nieuwe Bladwijzers
New version %s is available. Download new version? => Nieuwe versie %s is beschikbaar. Wilt u deze downloaden? Edit
Next Page => Volgende pagina Edit
&Next Page\tRight Arrow => Volgende pagina\t-> Edit
&No => &Nee Edit
No matches were found => Geen zoekresultaat gevonden Edit
No result found around line %u in file %s => Geen resultaat gevonden bij regel %u in bestand %s Edit
No synchronization file found => Geen synchronisatiebestand gevonden Edit
No synchronization info at this position => Geen synchronisatieinformatie beschikbaar Edit
&No, thanks => &Nee, bedankt Edit
Number of Pages: => Aantal pagina's: Edit
&Odd pages only => Alleen &Oneven pagina's Edit
(of %d) => (van %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Openen Edit
Open &in PDF-XChange => Openen met PDF-XChange Edit
Open a document... => Open een document... Edit
&Open Document => Document &Openen Edit
Open Embedded PDF => Open Ingesloten Pdf Edit
Open in %s => Open in %s Edit
Open in &Adobe Reader => Openen met &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Openen met &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Openen met Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Openen met Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Openen...\tCtrl+O Edit
&Options => &Opties Edit
&Options... => &Opties... Edit
P&roperties => E&igenschappen Edit
previous: Eigenschappen
P&roperties\tCtrl+D => E&igenschappen...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Pa&gina...\tCtrl+G Edit
Page: => Pagina: Edit
Page %s => Pagina %s Edit
(page %s) => (pagina %s) Edit
Page number %u inexistant => Paginanummer %u bestaat niet Edit
Page scaling => Pagina schalen Edit
Page Size: => Paginagrootte: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc documenten Edit
&Password: => &Wachtwoord: Edit
PDF Document => PDF-document Edit
PDF documents => PDF-documenten Edit
PDF Optimizations: => PDF Optimalisaties Edit
PDF Producer: => PDF-maker: Edit
PDF Version: => PDF-versie: Edit
&Pin Document => Document &Vastpinnen Edit
Please close %s to proceed! => Sluit %s om verder te gaan! Edit
Please wait - rendering... => Een ogenblik - weergeven... Edit
Poly Line => Poly Regel Edit
Polygon => Veelhoek Edit
Postscript documents => Postscript documenten Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentatie\tCtrl+L Edit
Previous Page => Vorige pagina Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Vorige pagina\t<- Edit
Print => Afdrukken Edit
Print range => Bereik afdrukken Edit
&Print... => Afdrukken... Edit
&Print... (denied) => Afdrukken... (niet toegestaan) Edit
&Print...\tCtrl+P => Afdrukken...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Printer met de opgegeven naam bestaat niet Edit
printing document => document afdrukken Edit
Printing in progress. => Aan het printen. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Nog steeds aan het printen. Annuleren en stoppen? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Afdrukken is nog niet voltooid. Afbreken en opnieuw beginnen? Edit
Printing page %d of %d... => Pagina %d van %d afdrukken... Edit
Printing problem. => Probleem bij het afdrukken Edit
Re&name...\tF2 => &Naam wijzigen...\tF2 Edit
Redact => Redigeren Edit
Remember &opened files => Onthoud ge&opende bestanden Edit
&Remember the password for this document => Wachtwoord onthouden voor dit document Edit
&Remember these settings for each document => &Bewaar deze instellingen voor elk document Edit
Remove from favorites => Verwijder uit favorieten Edit
&Remove From History => V&erwijder uit Geschiedenis Edit
Remove Item => Verwijder Item Edit
Remove page %s from favorites => Verwijder pagina %s uit favorieten Edit
Rename To => Naam wijzigen in Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Linksom draaien\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Rechtsom draaien\tCtrl+Shift++ Edit
Save Annotations => Aantekeningen Opslaan Edit
Save As => Opslaan als Edit
&Save As... => Op&slaan als... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Opslaan als...\tCtrl+S Edit
Save Embedded File... => Ingesloten Bestand Opslaan... Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Snelkoppeling opslaan...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Zoek %d van %d... Edit
Select &All => &Alles selecteren Edit
Select &All\tCtrl+A => &Alles selecteren\tCtrl+A Edit
previous: Selecteer &alles\tCtrl+A
Select content with Ctrl+left mouse button => Selecteer inhoud met Ctrl+linker muisknop Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Kies de folder waar SumatraPDF geinstalleerd moet worden: Edit
Selection: => Selectie Edit
Send by &E-mail... => Verzend per &e-mail... Edit
Set inverse search command-line => Omgekeerde zoekrichting instellen Edit
&Settings => &Instellingen Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Toon Bladwijzers\tF12 Edit
Show &Favorites => Toon &Favorieten Edit
Show &Pages Continuously => Toon pagina's doorlopend Edit
Show &Scrollbars => Toon S&chuifbalken Edit
Show &Toolbar\tF8 => Werkbalk tonen Edit
Show Book&marks\tF12 => Toon Blad&wijzers\tF12 Edit
Show Favorites => Toon Favorieten Edit
Show frequently read => 'Eerder Weergegeven' tonen Edit
previous: 'Vaak gelezen' weergeven
previous: 'Eerder Gelezen' weergeven
previous: 'Eerder Weergegeven' weergeven
Show in &folder => Toon in &map Edit
Show Scr&ollbars => Toon Sch&uifbalken Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Toon de &bladwijzerwerkbalk indien beschikbaar Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Pagina's verkleinen tot afdrukgebied (indien nodig) Edit
Single Page => Enkele pagina Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Enkele pagina\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Deze versie overslaan Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Sorry, dit had niet mogen gebeuren!\n\nDruk 'Annuleren', als je wilt helpen de oorzaak van deze fout te vinden. Edit
Sort By => Sorteer Op Edit
Source file %s has no synchronization point => Bestand %s heeft geen synchronisatiepunt Edit
Square => Vierkant Edit
Squiggly => Kronkelig Edit
Stamp => Stempel Edit
Start SumatraPDF => Start SumatraPDF Edit
Strike Out => Doorhalen Edit
Subject: => Onderwerp: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s installatieprogramma Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s deinstallatieprogramma Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF is vastgelopen Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF werd verwijderd. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF-installatie niet gevonden. Edit
previous: SumatraPDF installatie niet gevonden.
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF is de standaard PDF-lezer Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF Opties Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF zou nu de standaard PDF-lezer moeten zijn Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF Update Edit
Support SumatraPDF => Steun SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Het synchronisatiebestand kan niet worden geopend Edit
Tag (big first) => Tag (eerst groot) Edit
previous: Tag (grootste eerst)
Tag (small first) => Tag (eerst klein) Edit
Tagged PDF => Tagged PDF Edit
Text => Tekst Edit
Text documents => Tekstdocumenten Edit
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Dank u voor het kiezen van RA-MICRO PDF! Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Dank u om voor SumatraPDF te kiezen! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Dank u! SumatraPDF is geinstalleerd. Edit
previous: Dank u! SumatraPDF werd geinstalleerd.
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Het installatieprogramma is beschadigd. Gelieve het opnieuw te downloaden.\nOnze excuses voor het ongemak! Edit
previous: Het installatie programma is beschadigd. Download het opnieuw aub.\nOnze excuses voor het ongemak!
previous: Het installatieprogramma is beschadigd. Download het opnieuw aub.\nOnze excuses voor het ongemak!
&Theme => &Uiterlijk Edit
previous: Uiterlijk
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Dit document maakt gebruik van niet-ondersteunde functies (%s) en wordt mogelijk niet goed weergegeven Edit
Title: => Titel: Edit
Underline => Onderstrepen Edit
Uninstall SumatraPDF => Verwijder SumatraPDF Edit
previous: Deinstalleer SumatraPDF
Uninstallation failed => Verwijderen mislukt Edit
previous: Deinstallatie mislukt
Uninstallation in progress... => Verwijderen is bezig... Edit
previous: Deinstallatie is bezig...
Unknown source file (%s) => Onbekend bronbestand (%s) Edit
Use &tabs => Gebruik &tabs Edit
&Use original page sizes => Originele paginagrootte gebruiken Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Gebruik SumatraPDF als &standaard PDF lezer Edit
View => Beeld Edit
&View => &Beeld Edit
Visit &Website => Bezoek de &website Edit
Warning => Waarschuwing Edit
&Window => &Venster Edit
previous: &Window
previous: &Beeld
XPS documents => XPS-documenten Edit
&Yes => &Ja Edit
You have the latest version. => U gebruikt de meest recente versie. Edit
You have version %s => U heeft versie %s Edit
Zoom => Zoom Edit
&Zoom => &Zoom Edit
Zoom factor => Zoomniveau Edit
Zoom In => Inzoomen Edit
Zoom Out => Uitzoomen Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s van %s
Book&marks\tF12 => Bladwijzers\tF12
Colapse All => Alle Samenvouwen
Couldn't create temporary directory => Kan tijdelijke map niet aanmaken
previous: Kon tijdelijke folder niet aanmaken
Couldn't install browser plugin => Kon browser invoegmodule niet installeren
Couldn't obtain temporary directory => Kan tijdelijke map niet verkrijgen
previous: Kon tijdelijke folder niet verkrijgen
Couldn't remove the shortcut => Kon snelkoppeling niet verwijderen
Couldn't uninstall PDF search filter => Kon PDF zoek filter niet deïnstalleren
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Fout: kon SumatraPDF niet uitvoeren!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Fout: SumatraPDF werd niet gevonden!
Error: The document couldn't be downloaded! => Fout: het document kon niet gedownload worden!
F&ullscreen\tCtrl+L => Volledig scherm\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Volledig scherm\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kon deinstallatie programma niet kopieren naar tijdelijke folder
Failed to create a shortcut => Kon snelkoppeling niet aanmaken
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Installeer de PDF-&browserplugins voor Firefox, Chrome en Opera
previous: Installeer PDF &browser plugin voor Firefox, Chrome en Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Behoud de PDF-&browserplugin geïnstalleerd (niet langer ondersteund)
previous: Behoud de PDF &browser plugin geïnstalleerd (niet ondersteund)
previous: Behoud de PDF-&browserplugin geïnstalleerd (niet ondersteund)
Loading file %s... => Bestand %s laden...
Opening document in SumatraPDF... => Document in SumatraPDF aan het openen...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentatie\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Als afbeelding afdrukken (vereist meer geheugen)
&Remove Document => Document ve&rwijderen
Replace document &colors with Windows color scheme => Vervang de documentkleuren met Windows kleurenschema
Selekcja:
Show &Bookmarks => Bladwijzers tonen
Show &pages continuously => Toon pagina's doorlopend
Show &Toolbar => Werkbalk tonen
Some files to be installed are damaged or missing => Sommige bestanden voor de installatie zijn beschadigd of ontbreken
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk