Home : SumatraPDF : Lithuanian translations Not logged in. Log in with Twitter

9 untranslated out of 293 total strings
Progress:
96%

Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Expand All Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
&About => Apie Edit
About SumatraPDF => Apie „SumatraPDF“ Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Originalus\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Sukurti žymą Edit
Add page %s to favorites => Sukurti žymą į %s puslapį Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Sukurti žymą į %s puslapį, suteikiant jai šį pavadinimą (neprivalomas): Edit
Add to favorites => Sukurti žymą Edit
Advanced => Kitos Edit
&Advanced Options... => &Išplėstiniai nustatymai... Edit
All files => Visi failai Edit
&All selected pages => &Visi pažymėti puslapiai Edit
All supported documents => Visų palaikomų tipų dokumentai Edit
Application: => Programa: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ar tikrai norite pašalinti SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Susieti su PDF failais? Edit
Attachment: %s => Priedas: %s Edit
Author: => Autorius: Edit
Automatic => Automatinis Edit
Automatically check for &updates => Automatiškai &tikrinti, ar yra naujinimų Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => At&gal\tAlt+Kairėn Edit
Book View => Knyga Edit
&Book View\tCtrl+8 => Knyga\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Žymės nuoroda į puslapį %s iš %s Edit
Bookmark Shortcuts => Žymių nuorodos Edit
Bookmarks => Žymės Edit
Bytes => baitų Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ryšys su internetu nutrūko (klaida %#x). Edit
Cancel => Atsisakyti Edit
Cannot print this file => Nepavyko išspausdinti failo Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Nepavyko pradėti atvirkščios paieškos komandos. Patikrinkite kompandinę eilutę nuostatose. Edit
Change Language => Keisti kalbą (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Aptikta pakitimų; atnaujinama] %s Edit
Check for &Updates => Tikrinti, ar yra &naujinimų Edit
CHM documents => CHM dokumentai Edit
Close => Uždaryti Edit
&Close\tCtrl+W => &Užverti\tCtrl+W Edit
Comic books => Komiksų knygelės Edit
Compatibility => Suderinamumas Edit
Continuous => Nenutrūkstama Edit
Continuous Book View => Nenutrūkstama knygos peržiūra Edit
Continuous Facing => Nenutrūkstama dviejų puslapių Edit
Contribute Translation => Prisidėti prie vertimo Edit
Copy &Image => Kopijuoti &paveikslą Edit
Copy &Link Address => Kopijuoti &saito adresą Edit
Copy Co&mment => Kopijuoti ko&mentarą Edit
&Copy Selection => &Kopijuoti pažymėtą sritį Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopijuoti pažymėtą sritį\tCtrl+C Edit
copying text => kopijuojamas tekstas Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Teksto kopijavimas uždraustas (kopijuojamas tik ekrano vaizdas) Edit
Copyright: => Autorinės teisės: Edit
Could not obtain Printer properties => Spausdintuvo savybių sužinoti nepavyko Edit
Couldn't create the installation directory => Nepavyko sukurti įdiegimo katalogo Edit
previous: Nepavyko sukurti instaliacijos katalogo
Couldn't initialize printer => Nepavyko prisijungti prie spausdintuvo Edit
Couldn't install PDF previewer => Nepavyko įdiegti PDF peržiūros programą Edit
Couldn't install PDF search filter => Nepavyko įdiegti PDF paieškos filtro Edit
Couldn't remove installation directory => Nepavyko pašalinti įdiegimo katalogo Edit
previous: Nepavyko pašalinti instaliacijos katalogo
Couldn't render the page => Nepavyko atvaizduoti puslapio Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Nepavyko pašalinti naršyklės įskiepio Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Nepavyko pašalinti PDF peržiūros programos Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Nepavyko pašalinti PDF paieškos filtro Edit
Couldn't write %s to disk => Nepavyko %s įrašyti į diską Edit
Created: => Sukurtas: Edit
Current file => Esamasis failas Edit
Cursor position: => Žymeklio pozicija: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Pasirinkti &mastelį...\tCtrl+Y Edit
Dark => Tamsi Edit
Darker => Tamsesnė Edit
Default &Layout: => Numatytasis iš&dėstymas: Edit
Default &Zoom: => Numatytasis &mastelis Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Naudojant programą kaip portatyvią, numatytosios PDF žiūryklės keisti negalima Edit
Denied Permissions: => Nesuteikti leidimai: Edit
DjVu documents => DjVu dokumentai Edit
Document Properties => Dokumento savybės Edit
&Don't ask me again => &Daugiau nebeklausti Edit
Download => Atsisiųsti Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Baigti darbą\tCtrl+Q Edit
Enter password => Įveskite slaptažodį Edit
Enter password for %s => Įveskite %s slaptažodį Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Įveskite komandinę eilutę, vykdomą atverčiant PDF dokumentą: Edit
EPUB ebooks => EPUB dokumentai Edit
Error loading %s => Nepavyko įkelti %s Edit
&Even pages only => Tik &lyginiai puslapiai Edit
F&avorites => &Parankiniai Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => &Pirmyn\tAlt+Dešinėn Edit
F&ullscreen\tF11 => &Visas ekranas\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Du puslapiai Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Du puslapiai\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Nepavyko ištrinti šalinimo programos registro raktų Edit
Failed to register as default program on win 10 => Nepavyko programos padaryti numatytąja Windows 10 sistemoje Edit
Failed to rename the file! => Nepavyko pervadinti failo! Edit
Failed to save a file => Failo įrašyti nepavyko Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Nepavyko į registrą įrašyti išplėstinės failo plėtinio informacijos Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Nepavyko į registrą įrašyti programos šalinimo informacijos Edit
previous: Nepavyko į registrą įrašyti išinstaliavimo informacijos
Fast Web View => Greita peržiūra tinkle Edit
Favorites => Parankiniai Edit
FictionBook documents => FictionBook dokumentai Edit
&File => &Failas Edit
File: => Failas: Edit
File %s not found => Failas %s nerastas Edit
File Size: => Failo dydis: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Ieškoti...\tCtrl+F Edit
Find => Ieškoti Edit
Find: => Ieškoti: Edit
Find Next => Rasti kitą Edit
Find Previous => Rasti ankstesnį Edit
&Find what: => &Surasti Edit
&First Page\tHome => Pi&rmąjį puslapį\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Visas puslapio &turinys\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Visas &puslapis\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Visas puslapio pl&otis\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Visas puslapis Edit
Fit Content => Visas puslapio turinys Edit
Fit Page => Visas puslapis Edit
&Fit pages to printable area => Pritaikyti puslapių dydį prie spausdinamo ploto Edit
Fit Width => Visas puslapio plotis Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Visas puslapio plotis, nenutrūkstama peržiūra Edit
Fonts: => Šriftai Edit
Formatting the book... %d pages => Knyga formatuojama... %d puslapiai Edit
Found text at page %s => Ieškoti teksto %s puslapyje Edit
Found text at page %s (again) => Rastas tekstas %s puslapyje (vėl) Edit
Frequently Read => Dažniausiai skaitomi Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Eiti į Edit
&Go to page: => &Eiti į puslapį: Edit
Go to page => Eiti į puslapį Edit
&Help => &Žinynas Edit
Hide &Options => Slėpti &Nuostatas Edit
Hide frequently read => Nerodyti dažniausiai skaitomų Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Patarimas: ieškodami kito atitikmens naudokite klavišą F3 Edit
Image files (*.%s) => Grafiniai failai (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Įdiegti SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Įdiegti SumatraPDF į &katalogą: Edit
Installation failed! => Įdiegimas nepavyko! Edit
previous: Instaliacija nepavyko!
Installation in progress... => Vyksta programos įdiegimas... Edit
previous: Vyksta instaliacija...
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Pa&skutinįjį puslapį\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Leisti Windows Desktop Search &ieškoti PDF dokumentų Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Leisti Windows rodyti PDF dokumentų &peržiūras Edit
Light => Šviesi Edit
&Magnification: => &Mastelis Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Ar nustatyti „SumatraPDF“ kaip numatytąją PDF žiūryklę? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => „SumatraPDF“ nustatymas numatytąja PDF žiūrykle Edit
Man&ga Mode => Man&ga režimas Edit
&Manual => Naudotojo &vadovas Edit
&Match case => &Skirti didžiąsias ir mažąsias raides Edit
Match Case => Skirti didžiąsias ir mažąsias raides Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi dokumentai Edit
Modified: => Keistas: Edit
New version %s is available. Download new version? => Yra nauja %s versija. Atsiųsti naują versiją? Edit
Next Page => Kitas puslapis Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Kitas puslapis\tDešinėn Edit
&No => &Ne Edit
No matches were found => Nerasta atitikmenų Edit
No result found around line %u in file %s => Aplink eilutę %u faile %s nerasta jokių rezultatų Edit
No synchronization file found => Sinchronizacijos failas nerastas Edit
No synchronization info at this position => Nėra sinchronizacijos informacijos šioje pozicijoje Edit
&No, thanks => Ačiū, &ne Edit
Number of Pages: => Puslapių skaičius: Edit
&Odd pages only => &Tik nelyginiai puslapiai Edit
(of %d) => (iš %d) Edit
OK => Gerai Edit
Open => Atverti Edit
Open &in PDF-XChange => Atverti naudojant „PDF-&XChange“ Edit
Open a document... => Atverti dokumentą... Edit
&Open Document => &Atverti dokumentą Edit
Open in %s => Atidaryti su %s Edit
Open in &Adobe Reader => Atverti naudojant „&Adobe Reader“ Edit
Open in &Foxit Reader => Atverti naudojant „&Foxit Reader“ Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Atverti su &Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Atverti su &Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Atverti...\tCtrl+O Edit
&Options => &Nuostatos Edit
&Options... => &Nuostatos... Edit
P&roperties => &Savybės Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Savybės\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => P&uslapis...\tCtrl+G Edit
Page: => Puslapis: Edit
(page %s) => (%s psl.) Edit
Page %s => %s puslapis Edit
Page number %u inexistant => Puslapio numerio %u nėra Edit
Page scaling => Puslapio mastelis Edit
Page Size: => Puslapio dydis: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc dokumentai Edit
&Password: => &Slaptažodis: Edit
PDF Document => PDF dokumentas Edit
PDF documents => PDF dokumentai Edit
PDF Optimizations: => PDF optimizacijos: Edit
PDF Producer: => PDF leidėjas: Edit
PDF Version: => PDF versija: Edit
&Pin Document => Pasi&žymėti dokumentą Edit
Please close %s to proceed! => Norėdami tęsti, uždarykite %s! Edit
Please wait - rendering... => Prašome palaukti – atvaizduojama... Edit
Postscript documents => „PostScript“ dokumentai Edit
Pr&esentation\tF5 => &Pateiktis\tCtrl+L Edit
Previous Page => Ankstesnis puslapis Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Ankstesnis puslapis\tKairėn Edit
Print => Spausdinti Edit
Print range => Spausdinimo intervalas Edit
&Print... => &Spausdinti... Edit
&Print... (denied) => &Spausdinti... (neprieinama) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Spausdinti...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Spausdintuvo tokiu vardu nėra Edit
printing document => spausdinamas dokumentas Edit
Printing in progress. => Vyksta spausdinimas Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Spausdinimas vis dar vyksta. Nutraukti ir išeiti? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Spausdinimas dar nebaigtas. Ar norite jį nutraukti ir pradėti iš naujo? Edit
Printing page %d of %d... => Spausdinamas %d puslapis iš %d... Edit
Printing problem. => Spausdinimo problema. Edit
Re&name...\tF2 => P&ervadinti...\tF2 Edit
Remember &opened files => Įsiminti &atvertus failus Edit
&Remember the password for this document => Įsiminti šio dokumento &slaptažodį Edit
&Remember these settings for each document => Įsiminti šias &nuostatas kiekvienam dokumentui Edit
&Remove Document => Pa&šalinti dokumentą Edit
Remove from favorites => Pašalinti iš parankinių Edit
Remove page %s from favorites => Pašalinti %s puslapį iš parankinių Edit
Rename To => Pervadinti į Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Pasukti į &kairę\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Pasukti į &dešinę\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Įrašyti kaip Edit
&Save As... => Į&rašyti kaip... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Į&rašyti kaip...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Išsaugoti N&uorodą...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Ieškoma %d iš %d... Edit
Select &All => Pažymėti &viską Edit
Select &All\tCtrl+A => Pažymėti &viską\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Turinį žymėkite su Ctrl+kairiuoju pelės klavišu Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Pasirinkite kur diegti SumatraPDF: Edit
Selection: => Pasirinkimas: Edit
Send by &E-mail... => Siųsti el. &paštu... Edit
Set inverse search command-line => Nustatyti atvirkščios paieškos komandinę eilutę Edit
&Settings => &Nuostatos Edit
Show &Pages Continuously => &Puslapius rodyti nenutrūkstamai Edit
Show &Toolbar\tF8 => Rodyti &priemonių juostą Edit
Show Favorites => Rodyti parankinius Edit
Show frequently read => Rodyti dažniausiai skaitomus Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Rodyti &žymų parankinę, kai yra žymų Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Sumažinti puslapių dydį iki spausdinamo ploto (jei reikia) Edit
Single Page => Atskirais puslapiais Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Vienas puslapis\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Pralei&sti šią versiją Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Apgailestaujame, taip neturėjo nutikti!\n\nSpustelėkite „Atsisakyti“, jeigu norite mums padėti pašalinti šios strigties priežastį. Edit
Source file %s has no synchronization point => Pradinis failas %s neturi sinchronizacijos taško Edit
Start SumatraPDF => Paleisti SumatraPDF Edit
Subject: => Tema: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF diegimo programa %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF šalinimo programa %s Edit
SumatraPDF crashed => „SumatraPDF“ strigo Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF buvo pašalinta. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF įdiegimas nerastas. Edit
previous: SumatraPDF instaliacija nerasta.
SumatraPDF is your default PDF reader => „SumatraPDF“ yra numatytoji PDF žiūryklė Edit
SumatraPDF Options => „SumatraPDF“ nuostatos Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => Dabar „SumatraPDF“ bus numatytoji PDF žiūryklė Edit
SumatraPDF Update => „SumatraPDF“ naujinimas Edit
Synchronization file cannot be opened => Sinchronizacijos failas negali būti atvertas Edit
Tagged PDF => Pažymėtas PDF Edit
Text documents => Tekstiniai dokumentai Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Ačiū, kad pasirinkote SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Ačiū! SumatraPDF buvo įdiegta. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Diegimo programa sugadinta. Prašome atsisiųsti ją iš naujo.\nAtsiprašome už nepatogumus! Edit
&Theme => &Išvaizda Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Šis dokumentas naudoja nepalaikomas funkcijas (%s) ir gali būti atvaizduotas neteisingai Edit
Title: => Pavadinimas: Edit
Uninstall SumatraPDF => Pašalinti SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Programos šalinimas nepavyko Edit
Uninstallation in progress... => Vyksta programos šalinimas... Edit
Unknown source file (%s) => Nežinomas pradinis failas (%s) Edit
Use &tabs => Naudoti k&orteles Edit
&Use original page sizes => Na&udoti originalius puslapių dydžius Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Naudoti SumatraPDF kaip &numatytąją PDF peržiūros programą Edit
View => Rodymas Edit
&View => &Rodymas Edit
Visit &Website => Interneto &svetainė Edit
Warning => Įspėjimas Edit
&Window => &Langas Edit
XPS documents => XPS dokumentai Edit
&Yes => &Taip Edit
You have the latest version. => Jūs naudojatės naujausia programos laida. Edit
You have version %s => Jūsų naudojama laida: %s Edit
Zoom => Mastelis Edit
&Zoom => &Mastelis Edit
Zoom factor => Mastelis Edit
Zoom In => Padidinti Edit
Zoom Out => Sumažinti Edit

29 unused strings:

%s of %s
Book&marks\tF12 => Žymės\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Nepavyko sukurti laikino katalogo
Couldn't install browser plugin
Couldn't obtain temporary directory => Nepavyko gauti laikinojo katalogo
Couldn't remove the shortcut => Nepavyko pašalinti nuorodos
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Visas ekranas\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Nepavyko šalinimo programos nukopijuoti į laikiną katalogą
previous: Nepavyko šalinimo programos nukopijuoti į laikiną direktoriją
Failed to create a shortcut => Nepavyko sukurti nuorodos
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Palikti PDF &naršyklės įskiepį įdiegtą (nebepalaikoma)
Loading file %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Pateiktis\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory)
Replace document &colors with Windows color scheme
Selekcja:
Show &Bookmarks => Rodyti ž&ymas
Show &pages continuously => &Puslapius rodyti nenutrūkstamai
Show &Toolbar => Rodyti &priemonių juostą
Some files to be installed are damaged or missing => Kai kurių, norimų diegti, failų trūksta arba jie yra pažeisti.
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk