Home : SumatraPDF : Irish translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => Maidir le Edit
About SumatraPDF => Maidir le SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Fíormhéid\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Cuir ceanán leis Edit
Add page %s to favorites => Cuir leathanach a %s le na ceanáin Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Cuir leathanach a %s le na ceanáin le ainm (roghnach): Edit
Add to favorites => Cuir leis na ceanáin Edit
previous: Cuir le na ceanáin
Advanced => Ardroghanna Edit
&Advanced Options... => &Ardroghanna... Edit
All files => Gach comhad Edit
&All selected pages => &Gach leathanach roghnaithe Edit
All supported documents => Gach cáipéis inléite Edit
Application: => Feidhmchlár: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => An bhfuil tú cinnte gur mian leat SumatraPDF a dhíshuiteáil? Edit
Associate with PDF files? => Comhthiomsaigh le comhaid PDF? Edit
Attachment: %s => Ceangaltán: %s Edit
Author: => Údar: Edit
Automatic => Uathoibríoch Edit
Automatically check for &updates => Lorg nuashonruithe go huathoibríoch Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Siar\tAlt+Saighead Ar Clé Edit
Book View => Leabhar-amharc Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Leabhar-amharc\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Ceanáin\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Cruthaigh aicearra chuig lch %s as %s Edit
Bookmark Shortcuts => Déan ceanáin d'aicearraí Edit
Bookmarks => Ceanáin Edit
Bytes => Bearta Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ní féidir ceangailt leis an idirlíon (botún %#x). Edit
Cancel => Cealaigh Edit
Cannot print this file => Ní féidir an comhad seo a chlóbhualadh Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Ní féidir ordú cuardaigh aisiompaithe a thosú. Dearbháil líne na n-orduithe sna socruithe. Edit
Change Language => Athraigh an Teanga (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Athruithe braite; ag athnuachan] %s Edit
Check for &Updates => Lorg Nuashonruithe Edit
CHM documents => Cáipéisí CHM Edit
Close => Dún Edit
&Close\tCtrl+W => &Dún\tCtrl+W Edit
Comic books => Greannáin Edit
Compatibility => Comhoiriúnacht Edit
Continuous => Amharc leanúnach Edit
Continuous Book View => Leabhar-amharc leanúnach Edit
Continuous Facing => Dhá leathanach ar leanúint Edit
Contribute Translation => Aistrigh é seo Edit
Copy &Image => Macasamhlaigh an &Íomhá Edit
previous: Macasamhlaigh &Íomhánna
Copy &Link Address => Macasamhlaigh seoladh an naisc Edit
Copy Co&mment => Macasamhlaigh an nóta tráchta Edit
&Copy Selection => &Macasamhlaigh an Roghnúchán Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Macasamhlaigh an Roghnúchán\tCtrl+C Edit
copying text => ag macasamhlú an téacs Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Níorbh fhéidir téacs a mhacasamhlú (macasamhlú mar íomhá amháin) Edit
Copyright: => Cóipcheart: Edit
Could not obtain Printer properties => Níorbh fhéidir airíonna an chlóire a fháil Edit
Couldn't create temporary directory => Níorbh fhéidir comhadlann sealadach a chruthú Edit
Couldn't create the installation directory => Níorbh fhéidir an chomhadlann suiteála a chruthú Edit
Couldn't initialize printer => Níorbh fhéidir an clóire a thúsú Edit
Couldn't install PDF previewer => Níorbh fhéidir réamhamharcóir PDF a shuiteáil Edit
Couldn't install PDF search filter => Níorbh fhéidir scagaire cuardaigh PDF a shuiteáil Edit
Couldn't obtain temporary directory => Níorbh fhéidir an chomhadlann sealadach a fháil Edit
Couldn't remove installation directory => Níorbh fhéidir an chomhadlann suiteála a bhaint Edit
Couldn't remove the shortcut => Ní féidir an t-aicearra a bhaint Edit
Couldn't render the page => Níorbh fhéidir an leathanach a chóiriú Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Níorbh fhéidir an breiseán don líonléitheoir a dhíshuiteáil Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Níorbh fhéidir an réamhamharcóir PDF a dhíshuiteáil Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Níorbh fhéidir an scagaire cuardaigh PDF a dhíshuiteáil Edit
Couldn't write %s to disk => Níorbh fhéidir %s a scríobh chuig an diosca Edit
Created: => Cruthaithe: Edit
Current file => Comhad reatha Edit
Cursor position: => Suíomh an chúrsóra: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Formhéadú saincheaptha...\tCtrl+Y Edit
Dark => dorcha Edit
Darker => nios dorcha Edit
Default &Layout: => &Leagan amach réamhshocraithe: Edit
Default &Zoom: => Formhéadú réamhshocraithe: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Ní féidir an léitheoir PDF réamhshocraithe a athrú sa mhodh soghluaiste Edit
Denied Permissions: => Ceadanna diúltaithe: Edit
DjVu documents => Cáipéisí DjVu Edit
Document Properties => Airíonna na cáipéise Edit
&Don't ask me again => &Ná fiafraigh dom arís Edit
Download => Íosluchtaigh Edit
E&xit\tCtrl+Q => Scoir\tCtrl+Q Edit
Enter password => Cuir isteach focal faire Edit
Enter password for %s => Cuir isteach focal faire le haghaidh %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Cuir isteach líne na n-orduithe atá le gairm nuair a bhrúann tú faoi dhó ar cháipéis PDF: Edit
EPUB ebooks => Cáipéisí EPUB Edit
Error loading %s => Tharla botún ag luchtú %s Edit
&Even pages only => &Leathanaigh cothromacha amháin Edit
F&avorites => Ce&anáin Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Ar aghaidh\tAlt+Saighead Ar Deis Edit
F&ullscreen\tF11 => Lánscáileán\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Dhá Leathanach Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Dhá Leathanach\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Theip air an díshuiteálaí a mhacasamhlú chuig an chomhadlann sealadach Edit
Failed to create a shortcut => Theip air aicearra a chruthú Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Theip air eochracha clárlainne an díshuiteálaithe a scriosadh Edit
Failed to register as default program on win 10 => Theip ar chlárú mar chlár réamhshocraithe ar Win 10 Edit
previous: Theip ar chláru mar chlár réamhshocraithe ar Win 10
Failed to rename the file! => Theip ar athainmniú an chomhaid! Edit
Failed to save a file => Theip air comhad a chuir i dtaisce Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Theip air faisnéis fhairsingthe iarmhír comhadainm a scríobh chuig an chlárlann Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Theip air an fhaisnéis díshuiteálaithe a scríobh chuig an chlárlann Edit
Fast Web View => Gréasáin dearcadh go tapa Edit
Favorites => Ceanáin Edit
FictionBook documents => Cáipéisí FictionBook Edit
&File => &Comhad Edit
File: => Comhad: Edit
File %s not found => NÃor aimsÃodh an comhad %s Edit
File Size: => Méid an chomhaid: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Aimsigh...\tCtrl+F Edit
Find: => Aimsigh: Edit
Find => Aimsigh Edit
Find Next => Aimsigh Ar Aghaidh Edit
Find Previous => Aimsigh Roimhe Edit
&Find what: => &Aimsigh céard: Edit
&First Page\tHome => An Chéad Leathanach\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Oiriúnaigh an t-inneachar\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Oiriúnaigh don Lch\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Oiriúnaigh don Leithead\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Oiriúnaigh leathanach amháin Edit
Fit Content => Oiriúnaigh an t-inneachar Edit
Fit Page => Oiriúnaigh don Lch Edit
&Fit pages to printable area => &Oiriúnaigh leathanaigh go limistéar inchlóbhuailte Edit
Fit Width => Oiriúnaigh don Leithead Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Oiriúnaigh don leithead & taispeáin leathanaigh go leanúnach Edit
Fonts: => Clófhoirne: Edit
Formatting the book... %d pages => Ag formáidiú an leabhair... %d leathanach Edit
Found text at page %s => Aimsíodh téacs ag lch a %s Edit
Found text at page %s (again) => Aimsíodh téacs ag lch a %s (arís) Edit
Frequently Read => Léite Go Minic Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Téigh Chuig Edit
&Go to page: => &Téigh chuig lch: Edit
Go to page => Téigh chuig lch Edit
&Help => &Cabhair Edit
Hide &Options => Cuir na roghanna i bhfolach Edit
Hide frequently read => Folaigh cinn léite go minic Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Leid: Bain feidhm as an gcnaipe F3 chun nithe a aimsiú arís Edit
Image files (*.%s) => Comhaid íomhánna (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Suiteáil SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Suiteáil SumatraPDF sa bh&fillteán seo: Edit
Installation failed! => Theip ar an suiteáil! Edit
Installation in progress... => Suiteáil ar siúl... Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Coinnigh suiteáilte an breiseán don líonléitheoir PDF (ní thugtar tacaíocht dó feasta) Edit
&Last Page\tEnd => &An Leathanach Deiridh\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Lig do Chuardach Deasca Windows cáipéisí PDF a chuardach Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Lig do Windows réamhamhairc de cháipéisí PDF a thaispeáint Edit
Light => éadroime Edit
&Magnification: => For&mhéadú: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Bíodh SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocruithe? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Bíodh SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocruithe Edit
Man&ga Mode => Mód Man&ga Edit
&Manual => Lá&mhleabhar Edit
previous: &Lámhleabhar
Match Case => Comhoiriúnaigh an cás Edit
&Match case => &Comhoiriúnaigh an cás Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Cáipéisí Mobi Edit
Modified: => Mionathraithe: Edit
New version %s is available. Download new version? => Tá an leagan nua %s ar fáil. Íosluchtaigh an leagan nua? Edit
Next Page => Leathanach Ar Aghaidh Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Leathanach Ar Aghaidh\tSaighead ar deis Edit
&No => &Ná déan Edit
No matches were found => Níor aimsíodh comhionanna Edit
No result found around line %u in file %s => Níor aimsíodh toradh idir líne %u sa chomhad %s Edit
No synchronization file found => Níor aimsíodh comhad comhaimseartha Edit
No synchronization info at this position => Níl faisnéis chomhaimseartha ag an suíomh seo Edit
&No, thanks => &Níl, go raibh maith agat Edit
Number of Pages: => Líon na leathanaigh: Edit
&Odd pages only => &Corr-leathanaigh amháin Edit
(of %d) => (as %d) Edit
OK => Tá go maith Edit
Open => Oscail Edit
Open &in PDF-XChange => Oscail &i PDF-XChange Edit
previous: Oscail i bPDF-XChange
Open a document... => Oscail cáipéis... Edit
&Open Document => &Oscail Cáipéis Edit
Open in %s => Oscail i %s Edit
Open in &Adobe Reader => Oscail in &Adobe Reader Edit
previous: Oscail in Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Oscail i &Foxit Reader Edit
previous: Oscail i bhFoxit Reader
Open in &Microsoft HTML Help => Oscail i &Microsoft HTML Help Edit
previous: Oscail i bMicrosoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Oscail i &Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Oscail i bMicrosoft XPS-Viewer
&Open...\tCtrl+O => &Oscail...\tCtrl+O Edit
&Options => &Roghanna Edit
&Options... => &Roghanna... Edit
P&roperties => Ai&ríonna Edit
P&roperties\tCtrl+D => Ai&ríonna\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Leathanach...\tCtrl+G Edit
Page: => Leathanach: Edit
(page %s) => (leathanach a %s) Edit
Page %s => Leathanach %s Edit
Page number %u inexistant => Níl an uimhir leathanaigh %u ann Edit
Page scaling => Scálú leathanaigh Edit
Page Size: => Méid an leathanaigh: Edit
PalmDoc documents => Cáipéisí PalmDoc Edit
&Password: => &Focal faire: Edit
PDF Document => Cáipéis PDF Edit
PDF documents => Cáipéisí PDF Edit
PDF Optimizations: => Optimisations PDF Edit
PDF Producer: => Déantasóir PDF: Edit
PDF Version: => Leagan PDF: Edit
&Pin Document => &Greamaigh an cháipéis le biorrán Edit
Please close %s to proceed! => Dún %s le do thoil chun dul ar aghaidh! Edit
Please wait - rendering... => Fan le do thoil - tá sé á chóiriú... Edit
Postscript documents => Cáipéisí Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Cur i láthair\tCtrl+L Edit
Previous Page => Leathanach Roimhe Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Leathanach Roimhe\tSaighead ar clé Edit
Print => Clóbhuail Edit
Print range => Raon clóbhuailte Edit
&Print... => &Clóbhuail... Edit
&Print... (denied) => &Clóbhualadh... (diúltaithe) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Clóbhuail\tCtrl+P Edit
previous: Clóbhuail\tCtrl+P
Printer with given name doesn't exist => Níl clóire leis an ainm sin ann Edit
printing document => ag clóbhualadh an cháipéis Edit
Printing in progress. => Clóbhualadh ar siúl. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Tá clóbhuladh fós ar siúl. Tobscoir agus dún? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tá sé fós ag clóbhualadh. Tobscoir agus tosaigh arís? Edit
Printing page %d of %d... => Ag clóbhualadh leathanach a %d as %d... Edit
Printing problem. => Fadhb chlóbhuailte. Edit
Re&name...\tF2 => Athainmnigh...\tF2 Edit
Remember &opened files => Cuimhnigh ar chomhaid &oscailte Edit
&Remember the password for this document => &Cuimhnigh ar an bhfocal faire don cháipéis seo Edit
&Remember these settings for each document => Cuimhnigh ar na socruithe seo do gach cáipéis Edit
&Remove Document => &Bain cáipéis Edit
Remove from favorites => Bain ó na ceanáin Edit
Remove page %s from favorites => Bain leathanach a %s ó na ceanáin Edit
Rename To => Athainmnigh chuig Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Rothlaigh tuathalach\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Rothlaigh deiseal\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Cuir i dtaisce mar Edit
&Save As... => &Cuir i dtaisce mar... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Cuir i dtaisce mar...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Cuir an t-aicearra i dtaisce...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Ag cuardach %d as %d... Edit
Select &All => Roghnaigh Uile Edit
Select &All\tCtrl+A => Roghnaigh Uile\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Roghnaigh inneachar le Ctrl+an cnaipe luchóige ar chlé Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Roghnaigh an fillteán inar chóir SumatraPDF a shuiteáil: Edit
Selection: => Roghnúchán Edit
Send by &E-mail... => Seol i ríomhphost... Edit
Set inverse search command-line => Socruigh líne na n-orduithe cuardaigh aisiompaithe Edit
&Settings => &Socruithe Edit
Show &Bookmarks => Lea&bharmharcanna a taispeáint Edit
Show &Pages Continuously => Teaspáin na leathanaigh go leanúnach Edit
Show &Toolbar\tF8 => Taispeáin an Barra Uirlisí Edit
Show Favorites => Taispeáin Ceanáin Edit
Show frequently read => Taispeáin cinn léite go minic Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Taispeáin taobh-bharra na gceanán nuair atá sé ar fáil Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Crap na leathanaigh go limistéar inchlóbhuailte (más gá) Edit
Single Page => Leathanach Amháin Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Leathanach amháin\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Ná bac leis an leagan seo Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Tá díobháil déanta de roinnt de na comhaid atá le suiteáil nó tá siad in easnamh Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Faraor, níor chóir go dtarlódh sin!\n\nBrúigh 'Cealaigh' le do thoil, más mian leat cuidiú linn údar an chliste seo a dheisiú. Edit
Source file %s has no synchronization point => Níl láthair comhaimsearatha ag an gcomhad foinse %s Edit
Start SumatraPDF => Tosaigh SumatraPDF Edit
Subject: => Ábhar: Edit
SumatraPDF %s Installer => Suiteálaí %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Díshuiteálaí SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => Chlis SumatraPDF Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => Díshuiteáladh SumatraPDF. Edit
SumatraPDF installation not found. => Níor aimsíodh suiteáil SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => Is é SumatraPDF do léitheoir PDF réamhshocraithe Edit
SumatraPDF Options => Roghanna SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => Ba chóir go mbeadh SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocraithe agat Edit
SumatraPDF Update => Nuashonrú do ShumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Ní féidir an comhad comhaimseartha a oscailt Edit
Tagged PDF => PDF formáid chlibeáilte Edit
Text documents => Cáipéisí téacs Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Go raibh maith agat as ucht SumatraPDF a roghnú! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Go raibh maith agat! Suiteáladh SumatraPDF. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Tá an suiteálaí truaillithe. Déan é a íosluchtú arís le do thoil.\nIs dona linn aon mhíchuibhiúlacht! Edit
&Theme => &Téama Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Baineann an cháipéis seo feidhm as gnéithe (%s) nach dtugtar tacaíocht dóibh agus b'fhéidir nach ndéanfar iad a thaispeáint i gceart Edit
Title: => Teideal: Edit
Uninstall SumatraPDF => Déan SumatraPDF a dhíshuiteáil Edit
Uninstallation failed => Theip air díshuiteáil Edit
Uninstallation in progress... => Díshuiteáil ar siúl... Edit
Unknown source file (%s) => Comhad foinse anaithnid (%s) Edit
Use &tabs => Bain feidhm as &cluaisíní Edit
&Use original page sizes => &Bain feidhm as méideanna bunaidh an leathanaigh Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Bain feidhm as SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocraithe Edit
&View => &Amharc Edit
View => Amharc Edit
Visit &Website => Tabhair cuairt ar an suíomh idirlíon Edit
Warning => Rabhadh Edit
&Window => &Fuinneog Edit
XPS documents => Cáipéisí XPS Edit
&Yes => &Déan sin Edit
You have the latest version. => Tá an leagan is úire agat. Edit
You have version %s => Tá leagan %s agat Edit
&Zoom => &Formhéadú Edit
Zoom => Formhéadú Edit
Zoom factor => Fachtóir formhéadaithe Edit
Zoom In => Gluais isteach Edit
Zoom Out => Gluais amach Edit

18 unused strings:
%s of %s
Couldn't install browser plugin
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L => Lánscáileán\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Lánscáileán\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Loading file %s... => Ag luchtú an comhad %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Cur i láthair\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Priontáil mar &íomhá (Tá gá le níos mó cuimhne)
Replace document &colors with Windows color scheme => Ionadaigh dathanna na cáipéise le córas dathanna Windows
Selekcja:
Show &pages continuously => Teaspáin na leathanaigh go leanúnach
Show &Toolbar => Taispeáin an Barra Uirlisí
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk