Home : SumatraPDF : Irish translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => Maidir le Edit
About SumatraPDF => Maidir le SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Méid Iarbhír\tCtrl+1 Edit
previous: &Fíormhéid\tCtrl+1
Add Favorite => Cuir ceanán leis Edit
Add page %s to favorites => Cuir leathanach a %s leis na ceanáin Edit
previous: Cuir leathanach a %s le na ceanáin
Add page %s to favorites with (optional) name: => Cuir leathanach a %s le na ceanáin le ainm (roghnach): Edit
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Cuir leathanach %s leis na ceanáin\tCtrl+B Edit
Add to favorites => Cuir leis na ceanáin é Edit
previous: Cuir le na ceanáin
previous: Cuir leis na ceanáin
Advanced => Ardroghanna Edit
&Advanced Options... => &Ardroghanna... Edit
All files => Gach comhad Edit
&All selected pages => &Gach leathanach roghnaithe Edit
All supported documents => Gach cáipéis a thugtar tacaíocht dóibh Edit
previous: Gach cáipéis inléite
Application: => Feidhmchlár: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => An bhfuil tú cinnte gur mian leat SumatraPDF a dhíshuiteáil? Edit
Associate with PDF files? => Comhthiomsaigh le comhaid PDF? Edit
Attachment: %s => Ceangaltán: %s Edit
Author: => Údar: Edit
Automatic => Go huathoibríoch Edit
previous: Uathoibríoch
Automatically check for &updates => Lorg nuashonruithe go huathoibríoch Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Siar\tAlt+Saighead Ar Clé Edit
Book View => Leabhar-amharc Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Leabhar-amharc\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Cruthaigh aicearra chuig lch %s as %s Edit
Bookmark Shortcuts => Déan leabharmharc d'aicearraí Edit
previous: Déan ceanáin d'aicearraí
Bookmarks => Leabharmharcanna Edit
previous: Ceanáin
Bytes => Bearta Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ní féidir ceangail leis an idirlíon (botún %#x). Edit
previous: Ní féidir ceangailt leis an idirlíon (botún %#x).
Cancel => Cealaigh Edit
Cannot print this file => Ní féidir an comhad seo a chlóbhualadh Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Ní féidir ordú cuardaigh aisiompaithe a thosú. Dearbháil líne an ordaithe sna socruithe. Edit
previous: Ní féidir ordú cuardaigh aisiompaithe a thosú. Dearbháil líne na n-orduithe sna socruithe.
Change Language => Athraigh an Teanga Edit
previous: Athraigh an Teanga (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Athruithe braite; ag athnuachan] %s Edit
Check for &Updates => Lorg Nuashonruithe Edit
CHM documents => Cáipéisí CHM Edit
Close => Dún Edit
&Close\tCtrl+W => &Dún\tCtrl+W Edit
Collapse All => Laghdaigh Gach Edit
Comic books => Greannáin Edit
Compatibility => Comhoiriúnacht Edit
Continuous => Amharc leanúnach Edit
Continuous Book View => Leabhar-amharc leanúnach Edit
Continuous Facing => Dhá leathanach ar leanúint Edit
Contribute Translation => Aistrigh é seo Edit
Copy &Image => Macasamhlaigh an &Íomhá Edit
previous: Macasamhlaigh &Íomhánna
Copy &Link Address => Macasamhlaigh seoladh an naisc Edit
Copy Co&mment => Macasamhlaigh an nóta tráchta Edit
&Copy Selection => &Macasamhlaigh an Roghnúchán Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Macasamhlaigh an Roghnúchán\tCtrl+C Edit
copying text => ag macasamhlú an téacs Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Níorbh fhéidir téacs a mhacasamhlú (tá sé á mhacasamhlú mar íomhá amháin) Edit
previous: Níorbh fhéidir téacs a mhacasamhlú (macasamhlú mar íomhá amháin)
Copyright: => Cóipcheart: Edit
Could not obtain Printer properties => Níorbh fhéidir airíonna an chlóire a fháil Edit
Couldn't create the installation directory => Níorbh fhéidir an chomhadlann suiteála a chruthú Edit
Couldn't initialize printer => Níorbh fhéidir an clóire a thúsú Edit
Couldn't install PDF previewer => Níorbh fhéidir réamhamharcóir PDF a shuiteáil Edit
Couldn't install PDF search filter => Níorbh fhéidir scagaire cuardaigh PDF a shuiteáil Edit
Couldn't remove installation directory => Níorbh fhéidir an chomhadlann suiteála a bhaint Edit
Couldn't render the page => Níorbh fhéidir an leathanach a chóiriú Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Níorbh fhéidir an breiseán don líonléitheoir a dhíshuiteáil Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Níorbh fhéidir an réamhamharcóir PDF a dhíshuiteáil Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Níorbh fhéidir an scagaire cuardaigh PDF a dhíshuiteáil Edit
Couldn't write %s to disk => Níorbh fhéidir %s a scríobh chuig an diosca Edit
Created: => Cruthaithe: Edit
Current file => Comhad reatha Edit
Cursor position: => Suíomh an chúrsóra: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Formhéadú saincheaptha...\tCtrl+Y Edit
Dark => dorcha Edit
Darker => nios dorcha Edit
Default &Layout: => &Leagan amach réamhshocraithe: Edit
Default &Zoom: => Formhéadú réamhshocraithe: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Ní féidir an léitheoir PDF réamhshocraithe a athrú sa mhodh soghluaiste Edit
Denied Permissions: => Ceadanna diúltaithe: Edit
DjVu documents => Cáipéisí DjVu Edit
Document Properties => Airíonna na cáipéise Edit
&Don't ask me again => &Ná fiafraigh dom arís Edit
Download => Íosluchtaigh Edit
E&xit\tCtrl+Q => Scoir\tCtrl+Q Edit
Enter password => Cuir isteach focal faire Edit
Enter password for %s => Cuir isteach focal faire le haghaidh %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Cuir isteach líne na n-orduithe atá le gairm nuair a bhrúann tú faoi dhó ar cháipéis PDF: Edit
EPUB ebooks => Cáipéisí EPUB Edit
Error loading %s => Tharla botún ag luchtú %s Edit
&Even pages only => &Leathanaigh cothromacha amháin Edit
Expand All => Leathnaigh Gach Edit
F&avorites => Ce&anáin Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Ar aghaidh\tAlt+Saighead Ar Deis Edit
F&ullscreen\tF11 => Lánscáileán\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Dhá Leathanach Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Dhá Leathanach\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Theip air eochracha clárlainne an díshuiteálaithe a scriosadh Edit
Failed to register as default program on win 10 => Theip ar chlárú mar chlár réamhshocraithe ar Win 10 Edit
previous: Theip ar chláru mar chlár réamhshocraithe ar Win 10
Failed to rename the file! => Theip ar athainmniú an chomhaid! Edit
Failed to save a file => Theip air comhad a chuir i dtaisce Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Theip air faisnéis fhairsingthe iarmhír comhadainm a scríobh chuig an chlárlann Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Theip air an fhaisnéis díshuiteálaithe a scríobh chuig an chlárlann Edit
Fast Web View => Gréasáin dearcadh go tapa Edit
Favorites => Ceanáin Edit
FictionBook documents => Cáipéisí FictionBook Edit
&File => &Comhad Edit
File: => Comhad: Edit
File %s not found => NÃor aimsÃodh an comhad %s Edit
File Size: => Méid an chomhaid: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Aimsigh...\tCtrl+F Edit
Find => Aimsigh Edit
Find: => Aimsigh: Edit
Find Next => Aimsigh Ar Aghaidh Edit
Find Previous => Aimsigh Roimhe Edit
&Find what: => &Aimsigh céard: Edit
&First Page\tHome => An Chéad Leathanach\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Oiriúnaigh an t-inneachar\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Oiriúnaigh don Lch\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Oiriúnaigh don Leithead\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Oiriúnaigh leathanach amháin Edit
Fit Content => Oiriúnaigh an t-inneachar Edit
Fit Page => Oiriúnaigh don Lch Edit
&Fit pages to printable area => &Oiriúnaigh leathanaigh go limistéar inchlóbhuailte Edit
Fit Width => Oiriúnaigh don Leithead Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Oiriúnaigh don leithead & taispeáin leathanaigh go leanúnach Edit
Fonts: => Clófhoirne: Edit
Formatting the book... %d pages => Ag formáidiú an leabhair... %d leathanach Edit
Found text at page %s => Aimsíodh téacs ag lch a %s Edit
Found text at page %s (again) => Aimsíodh téacs ag lch a %s (arís) Edit
Frequently Read => Léite Go Minic Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Téigh Chuig Edit
&Go to page: => &Téigh chuig lch: Edit
Go to page => Téigh chuig lch Edit
&Help => &Cabhair Edit
Hide &Options => Cuir na roghanna i bhfolach Edit
Hide frequently read => Folaigh cinn léite go minic Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Leid: Bain feidhm as an gcnaipe F3 chun nithe a aimsiú arís Edit
Image files (*.%s) => Comhaid íomhánna (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Suiteáil SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Suiteáil SumatraPDF sa bh&fillteán seo: Edit
Installation failed! => Theip ar an suiteáil! Edit
Installation in progress... => Suiteáil ar siúl... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => &An Leathanach Deiridh\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Lig do Chuardach Deasca Windows cáipéisí PDF a chuardach Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Lig do Windows réamhamhairc de cháipéisí PDF a thaispeáint Edit
Light => éadroime Edit
&Magnification: => For&mhéadú: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Bíodh SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocruithe? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Bíodh SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocruithe Edit
Man&ga Mode => Mód Man&ga Edit
&Manual => Lá&mhleabhar Edit
previous: &Lámhleabhar
&Match case => &Comhoiriúnaigh an cás Edit
Match Case => Comhoiriúnaigh an cás Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Cáipéisí Mobi Edit
Modified: => Mionathraithe: Edit
New &window\tCtrl+N => Fuinneog &nua\tCtrl+N Edit
previous: Fuinneog &nua
New version %s is available. Download new version? => Tá an leagan nua %s ar fáil. Íosluchtaigh an leagan nua? Edit
Next Page => Leathanach Ar Aghaidh Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Leathanach Ar Aghaidh\tSaighead ar deis Edit
&No => &Ná déan Edit
No matches were found => Níor aimsíodh comhionanna Edit
No result found around line %u in file %s => Níor aimsíodh toradh idir líne %u sa chomhad %s Edit
No synchronization file found => Níor aimsíodh comhad comhaimseartha Edit
No synchronization info at this position => Níl faisnéis chomhaimseartha ag an suíomh seo Edit
&No, thanks => &Níl, go raibh maith agat Edit
Number of Pages: => Líon na leathanaigh: Edit
&Odd pages only => &Corr-leathanaigh amháin Edit
(of %d) => (as %d) Edit
OK => Tá go maith Edit
Open => Oscail Edit
Open &in PDF-XChange => Oscail &i PDF-XChange Edit
previous: Oscail i bPDF-XChange
Open a document... => Oscail cáipéis... Edit
&Open Document => &Oscail Cáipéis Edit
Open in %s => Oscail i %s Edit
Open in &Adobe Reader => Oscail in &Adobe Reader Edit
previous: Oscail in Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Oscail i &Foxit Reader Edit
previous: Oscail i bhFoxit Reader
Open in &Microsoft HTML Help => Oscail i &Microsoft HTML Help Edit
previous: Oscail i bMicrosoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Oscail i &Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Oscail i bMicrosoft XPS-Viewer
&Open...\tCtrl+O => &Oscail...\tCtrl+O Edit
&Options => &Roghanna Edit
&Options... => &Roghanna... Edit
P&roperties => Ai&ríonna Edit
P&roperties\tCtrl+D => Ai&ríonna\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Leathanach...\tCtrl+G Edit
Page: => Leathanach: Edit
Page %s => Leathanach %s Edit
(page %s) => (leathanach a %s) Edit
Page number %u inexistant => Níl an uimhir leathanaigh %u ann Edit
Page scaling => Scálú leathanaigh Edit
Page Size: => Méid an leathanaigh: Edit
PalmDoc documents => Cáipéisí PalmDoc Edit
&Password: => &Focal faire: Edit
PDF Document => Cáipéis PDF Edit
PDF documents => Cáipéisí PDF Edit
PDF Optimizations: => Optimisations PDF Edit
PDF Producer: => Déantasóir PDF: Edit
PDF Version: => Leagan PDF: Edit
&Pin Document => &Greamaigh an cháipéis le biorrán Edit
Please close %s to proceed! => Dún %s le do thoil chun dul ar aghaidh! Edit
Please wait - rendering... => Fan le do thoil - tá sé á chóiriú... Edit
Postscript documents => Cáipéisí Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Cur i láthair\tCtrl+L Edit
Previous Page => Leathanach Roimhe Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Leathanach Roimhe\tSaighead ar clé Edit
Print => Clóbhuail Edit
Print range => Raon clóbhuailte Edit
&Print... => &Clóbhuail... Edit
&Print... (denied) => &Clóbhualadh... (diúltaithe) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Clóbhuail\tCtrl+P Edit
previous: Clóbhuail\tCtrl+P
Printer with given name doesn't exist => Níl clóire leis an ainm sin ann Edit
printing document => ag clóbhualadh an cháipéis Edit
Printing in progress. => Clóbhualadh ar siúl. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Tá clóbhuladh fós ar siúl. Tobscoir agus dún? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tá sé fós ag clóbhualadh. Tobscoir agus tosaigh arís? Edit
Printing page %d of %d... => Ag clóbhualadh leathanach a %d as %d... Edit
Printing problem. => Fadhb chlóbhuailte. Edit
Re&name...\tF2 => Athainmnigh...\tF2 Edit
Remember &opened files => Cuimhnigh ar chomhaid &oscailte Edit
&Remember the password for this document => &Cuimhnigh ar an bhfocal faire don cháipéis seo Edit
&Remember these settings for each document => Cuimhnigh ar na socruithe seo do gach cáipéis Edit
&Remove Document => &Bain cáipéis Edit
Remove from favorites => Bain ó na ceanáin Edit
Remove page %s from favorites => Bain leathanach a %s ó na ceanáin Edit
Rename To => Athainmnigh chuig Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Rothlaigh tuathalach\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Rothlaigh deiseal\tCtrl+Shift++ Edit
Save Annotations => Taisc na Nótaí Edit
Save As => Cuir i dtaisce mar Edit
&Save As... => &Cuir i dtaisce mar... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Cuir i dtaisce mar...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Cuir an t-aicearra i dtaisce...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Ag cuardach %d as %d... Edit
Select &All => Roghnaigh Uile Edit
Select &All\tCtrl+A => Roghnaigh Uile\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Roghnaigh inneachar le Ctrl+an cnaipe luchóige ar chlé Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Roghnaigh an fillteán inar chóir SumatraPDF a shuiteáil: Edit
Selection: => Roghnúchán Edit
Send by &E-mail... => Seol i ríomhphost... Edit
Set inverse search command-line => Socruigh líne na n-orduithe cuardaigh aisiompaithe Edit
&Settings => &Socruithe Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Taispeáin na &Leabharmharcanna\tF12 Edit
Show &Favorites => Taispeáin na &Ceanáin Edit
Show &Pages Continuously => Teaspáin na leathanaigh go leanúnach Edit
Show &Toolbar\tF8 => Taispeáin an Barra Uirlisí Edit
Show Book&marks\tF12 => Taispeáin na Leabhar&mharcanna\tF12 Edit
Show Favorites => Taispeáin Ceanáin Edit
Show frequently read => Taispeáin cinn léite go minic Edit
Show in &folder => Taispeáin san &fillteán Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Taispeáin taobh-bharra na gceanán nuair atá sé ar fáil Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Crap na leathanaigh go limistéar inchlóbhuailte (más gá) Edit
Single Page => Leathanach Amháin Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Leathanach amháin\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Ná bac leis an leagan seo Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Faraor, níor chóir go dtarlódh sin!\n\nBrúigh 'Cealaigh' le do thoil, más mian leat cuidiú linn údar an chliste seo a dheisiú. Edit
Source file %s has no synchronization point => Níl láthair comhaimsearatha ag an gcomhad foinse %s Edit
Start SumatraPDF => Tosaigh SumatraPDF Edit
Subject: => Ábhar: Edit
SumatraPDF %s Installer => Suiteálaí %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Díshuiteálaí SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => Chlis SumatraPDF Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => Díshuiteáladh SumatraPDF. Edit
SumatraPDF installation not found. => Níor aimsíodh suiteáil SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => Is é SumatraPDF do léitheoir PDF réamhshocraithe Edit
SumatraPDF Options => Roghanna SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => Ba chóir go mbeadh SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocraithe agat Edit
SumatraPDF Update => Nuashonrú do ShumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Ní féidir an comhad comhaimseartha a oscailt Edit
Tagged PDF => PDF formáid chlibeáilte Edit
Text documents => Cáipéisí téacs Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Go raibh maith agat as ucht SumatraPDF a roghnú! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Go raibh maith agat! Suiteáladh SumatraPDF. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Tá an suiteálaí truaillithe. Déan é a íosluchtú arís le do thoil.\nIs dona linn aon mhíchuibhiúlacht! Edit
&Theme => &Téama Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Baineann an cháipéis seo feidhm as gnéithe (%s) nach dtugtar tacaíocht dóibh agus b'fhéidir nach ndéanfar iad a thaispeáint i gceart Edit
Title: => Teideal: Edit
Uninstall SumatraPDF => Déan SumatraPDF a dhíshuiteáil Edit
Uninstallation failed => Theip air díshuiteáil Edit
Uninstallation in progress... => Díshuiteáil ar siúl... Edit
Unknown source file (%s) => Comhad foinse anaithnid (%s) Edit
Use &tabs => Bain feidhm as &cluaisíní Edit
&Use original page sizes => &Bain feidhm as méideanna bunaidh an leathanaigh Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Bain feidhm as SumatraPDF mar an léitheoir PDF réamhshocraithe Edit
&View => &Amharc Edit
View => Amharc Edit
Visit &Website => Tabhair cuairt ar an suíomh idirlíon Edit
Warning => Rabhadh Edit
&Window => &Fuinneog Edit
XPS documents => Cáipéisí XPS Edit
&Yes => &Déan sin Edit
You have the latest version. => Tá an leagan is úire agat. Edit
You have version %s => Tá leagan %s agat Edit
Zoom => Formhéadú Edit
&Zoom => &Formhéadú Edit
Zoom factor => Fachtóir formhéadaithe Edit
Zoom In => Gluais isteach Edit
Zoom Out => Gluais amach Edit

29 unused strings:

%s of %s
Book&marks\tF12 => Ceanáin\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Níorbh fhéidir comhadlann sealadach a chruthú
Couldn't install browser plugin
Couldn't obtain temporary directory => Níorbh fhéidir an chomhadlann sealadach a fháil
Couldn't remove the shortcut => Ní féidir an t-aicearra a bhaint
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L => Lánscáileán\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Lánscáileán\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Theip air an díshuiteálaí a mhacasamhlú chuig an chomhadlann sealadach
Failed to create a shortcut => Theip air aicearra a chruthú
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Coinnigh suiteáilte an breiseán don líonléitheoir PDF (ní thugtar tacaíocht dó feasta)
Loading file %s... => Ag luchtú an comhad %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Cur i láthair\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Priontáil mar &íomhá (Tá gá le níos mó cuimhne)
Replace document &colors with Windows color scheme => Ionadaigh dathanna na cáipéise le córas dathanna Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Lea&bharmharcanna a taispeáint
Show &pages continuously => Teaspáin na leathanaigh go leanúnach
Show &Toolbar => Taispeáin an Barra Uirlisí
Some files to be installed are damaged or missing => Tá díobháil déanta de roinnt de na comhaid atá le suiteáil nó tá siad in easnamh
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk