Home : SumatraPDF : Basque translations Not logged in. Log in with Twitter

53 untranslated out of 335 total strings
Progress:
84%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Expand All Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Line Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => &Honi buruz... Edit
About SumatraPDF => SumatraPDF-ri buruz Edit
previous: SumatraPDF-ri buruz
&Actual Size\tCtrl+1 => &Oraingo Neurria\tKtrl+1 Edit
Add Favorite => Gehitu Gogokoena Edit
Add page %s to favorites => Gehitu %s Orrialdea Gogokoenetara Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Gehitu %s Gogokoenetara (aukerazkoa) Izenarekin: Edit
previous: Gehitu %s Gogokoenetara Izenarekin (aukerazkoa):
Add to favorites => Gehitu Gogokoenetara Edit
Advanced => Aurreratua Edit
&Advanced Options... => Au&kera aurreratuak... Edit
previous: A&ukera Aurreratuak...
previous: Au&kera Aurreratuak...
All files => Agiri guztiak Edit
&All selected pages => &Hautatutako orrialde guztiak Edit
previous: &Hautatutako orrialde guztiak
All supported documents => Sostengatutako agiri guztiak Edit
Application: => Aplikazioa: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Zihur zaude SumatraPDF kentzea nahi duzula? Edit
Associate with PDF files? => Elkartu PDF agiriekin? Edit
Attachment: %s => Eranspena: %s Edit
previous: Itsaspena: %s
previous: Eranspena: %s
Author: => Egilea: Edit
Automatic => Berezgaitasunez Edit
Automatically check for &updates => &Berezgaitasunez egiaztatu eguneraketak Edit
previous: Berezgaitasunez egiaztatu e&guneraketak
&Back\tAlt+Left Arrow => A&tzera\tAlt+Ezker Gezia Edit
Book View => Liburu Ikuspena Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Liburu Ikuspegia\tKtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Lastermarka lasterbidea %s orrialdeari %s-tik Edit
Bookmark Shortcuts => Gogoekoenen Lasterbideak Edit
Bookmarks => Gogokoenak Edit
Bytes => Byte Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ezinezkoa Internetera elkarketatzea (%#x akatsa). Edit
Cancel => Ezeztatu Edit
Cannot print this file => Ezinezkoa agiri hau irarkitzea Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Ezinezkoa alderantzizko bilaketa komandoa hastea. Mesedez, egiaztatu komando lerroa ezarpenetan. Edit
previous: Ezinezkoa alderantzizko bilaketa komandoa hasi. Mesedez, egiaztatu komando lerroa ezarpenetan.
Change Language => Aldatu Hizkuntza (Change Language) Edit
previous: Aldatu Hizkuntza
previous: &Aldatu Hizkuntza
[Changes detected; refreshing] %s => [Aldaketak atzeman dira, berritzen] %s Edit
Check for &Updates => &Egiaztatu Eguneraketak Edit
previous: E&giaztatu Eguneraketak
CHM documents => CHM agiriak Edit
Close => Itxi Edit
&Close\tCtrl+W => It&xi\tKtrl+W Edit
Comic books => Komiki liburuak Edit
Compatibility => Bateragarritasuna Edit
Continuous => Jarraian Edit
Continuous Book View => Liburu Ikuspegi Jarraia Edit
Continuous Facing => Bi aldeetatik jarraian Edit
previous: Bi Aldeetatik Jarraian
Contribute Translation => Lagundu Itzultzen Edit
Copy &Image => Kopiatu &Irudia Edit
Copy &Link Address => Kopiatu &Lotura Helbidea Edit
Copy Co&mment => Kopiatu Ira&dokizuna Edit
&Copy Selection => &Kopiatu Hautapena Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopiatu Hautapena\tKtrl+C Edit
previous: Kopiatu Hautapena\tKtrl+C
copying text => idazkia kopiatzen Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Idazkia kopiatzea eragotzita (kopiatzea irudi bezala bakarrik) Edit
Copyright: => Copyrighta: Edit
Could not obtain Printer properties => Ezinezkoa Irarkailu ezaugarriak lortzea Edit
Couldn't create the installation directory => Ezinezkoa ezarpen zuzenbidea sortzea Edit
Couldn't initialize printer => Ezinezkoa irarkailua abiaraztea Edit
Couldn't install PDF previewer => Ezinezkoa PDF aurreikustatzailea ezartzea Edit
Couldn't install PDF search filter => Ezinezkoa PDF bilaketa iragazkia ezartzea Edit
Couldn't remove installation directory => Ezinezkoa ezarpen zuzenbidea kentzea Edit
Couldn't render the page => Ezinezkoa orrialdea aurkeztea Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Ezinezkoa nabigatzaile plugina kentzea Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Ezinezkoa PDF aurreikustatzailea kentzea Edit
Couldn't write %s to disk => Ezinezkoa %s diskara idaztea Edit
Created: => Sortua: Edit
Current file => Oraingo agiria Edit
previous: Uneko agiria
Cursor position: => Kurtsorearen kokapena: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Egile Zoo&ma...\tKtrl+Y Edit
Dark => Iluna Edit
Darker => Ilunagoa Edit
Default &Layout: => Berezko &Egitura: Edit
Default &Zoom: => Berezko &Zooma: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Berezko PDF irakurtzailea ezin da eramangarri moduan aldatu Edit
previous: Berezko PDF irakurtzailea ezin da eramangarri modura aldatu
Denied Permissions: => Baimen Ukatuak: Edit
DjVu documents => DjVu agiriak Edit
Document Properties => Agiriaren Ezaugarriak Edit
&Don't ask me again => &Ez galdetu berriro Edit
Download => Jeitsi Edit
previous: Jeitsi
previous: vietnamese
E&xit\tCtrl+Q => I&rten\tKtrl+Q Edit
Enter password => Idatzi sarhitza Edit
Enter password for %s => Idatzi %s-rentzako sarhitza Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Idatzi deitzeko agindu-lerroa PDF agirian klik-bikoitza egiten duzunean: Edit
EPUB ebooks => EPUB agiriak Edit
Error loading %s => Akatsa %s gertatzerakoan Edit
&Even pages only => &Orrialde bakoitiak bakarrik Edit
F&avorites => &Gogokoenak Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => A&urrera\tAlt+Eskuin Gezia Edit
F&ullscreen\tF11 => &Ikusleiho-osoan\tKtrl+Shift+L Edit
Facing => Bi Aldeetatik Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Bi Aldeetatik\tKtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Hutsegitea kentzaile erregistro giltzak ezabatzerakoan Edit
Failed to register as default program on win 10 => Hutsegitea win 10-ean berezko programa bezala erregistratzerakoan Edit
Failed to rename the file! => Hutsegitea agiria berrizendatzerakoan! Edit
Failed to save a file => Hutsegitea agiria gordetzerakoan Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Hutsegitea agiri hedatu hedapen argibideak erregistroan idazterakoan Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Hutsegitea kentze argibideak erregistroan idazterakoan Edit
Fast Web View => Web Ikuspen Azkarra Edit
Favorites => Gogokoenak Edit
FictionBook documents => FikzioLiburu agiriak Edit
File: => Agiria: Edit
&File => &Agiria Edit
File %s not found => %s agiria ez da aurkitu Edit
File Size: => Agiriaren neurria: Edit
previous: Agiriaren Neurria:
Fin&d...\tCtrl+F => &Bilatu...\tKtrl+F Edit
Find => Bilatu Edit
Find: => Bilatu: Edit
Find Next => Bilatu Hurrengoa Edit
Find Previous => Bilatu Aurrekoa Edit
&Find what: => &Bilatu hau: Edit
&First Page\tHome => &Lehen Orrialdea\tHasiera Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Finkatu &Edukia\tKtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &Finkatu Orrialdea\tKtrl+O Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Finkatu &Zabalera\tKtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Finkatu Orrialde Bakar bat Edit
Fit Content => Finkatu Edukia Edit
Fit Page => Finkatu Orrialdea Edit
&Fit pages to printable area => &Zuzendu orrialdeak eremu irarkigarrira Edit
Fit Width => Finkatu Zabalera Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Finkatu Zabalera eta Erakutsi Orrialdeak Jarraian Edit
Fonts: => Hizi-motak: Edit
Formatting the book... %d pages => Liburua formateatzen... %d orrialde Edit
Found text at page %s => Bilatu idazkia %s orrialdean Edit
Found text at page %s (again) => Bilatu idazkia %s orrialdean (berriro) Edit
Frequently Read => Sarri Irakurriak Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Joan Hona Edit
&Go to page: => J&oan orrialdera: Edit
Go to page => Joan orrialdera Edit
&Help => &Laguntza Edit
Hide &Options => Ezkuta A&ukerak Edit
previous: Ezkutatu A&ukerak
Hide frequently read => Ezkutatu sarri irakurriak Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Oharra: Erabili F3 tekla berriro bilatzeko Edit
Image files (*.%s) => Irudi agiriak (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Ezarri SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Ezarri Su&matraPDF agiritegi honetan: Edit
Installation failed! => Ezarpen hutsegitea! Edit
Installation in progress... => Ezarpena garatzen... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => A&zken Orrialdea\tAmaiera Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => &Utzi Windows Mahaigain Bilaketari PDF agiriak bilatzen Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Utzi &Windowsi PDF agirien aurreikuspenak erakusten Edit
Light => Argia Edit
&Magnification: => &Handipena: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Egin SumatraPFD berezko aplikazioa PDF agirientzat? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Egin SumatraPDF nire berezko PDF irakurlea Edit
Man&ga Mode => Ma&nga Modua Edit
&Manual => E&skuliburua Edit
previous: &Eskuliburua
Match Case => Hizki Larriak-xeheak Bereizi Edit
previous: Hizki Larriak edo Xeheak Bereizi
&Match case => &Hizki larri-xeheak bereizi Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi agiriak Edit
Modified: => Aldatuta: Edit
New version %s is available. Download new version? => %s bertsio berria eskuragarri dago. Jeitsi bertsio berria? Edit
previous: %s bertsio berria eskuragarri dago. Bertsio berria jeitsi?
Next Page => Hurrengo Orrialdea Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Hurrengo Orrialdea\tEskuin Gezia Edit
&No => &Ez Edit
No matches were found => Ez da emaitzik aurkitu Edit
No result found around line %u in file %s => Ez da emaitzik aurkitu %u lerro inguran %s agirian Edit
No synchronization file found => Aldiberetze agiria ez da aurkitu Edit
No synchronization info at this position => Ez dago aldiberetze argibiderik toki honetan Edit
&No, thanks => &Ez, eskerrik asko Edit
Number of Pages: => Orrialde Zenbatekoa: Edit
&Odd pages only => &Orrialde bikoitiak bakarrik Edit
(of %d) => (%d-tik) Edit
OK => Ongi Edit
Open => Ireki Edit
Open &in PDF-XChange => Ireki PDF-XChangen Edit
Open a document... => Ireki agiri bat... Edit
&Open Document => &Ireki Agiria Edit
Open in %s => Irekitzea %s Edit
Open in &Adobe Reader => Ireki &Adobe Readerren Edit
Open in &Foxit Reader => Ireki &Foxit Readerren Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Ireki Microsoft HTML Laguntzan Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Ireki Microsoft XPS-Ikusgailuan Edit
&Open...\tCtrl+O => &Ireki...\tKtrl+O Edit
&Options => A&ukerak Edit
&Options... => A&ukerak... Edit
P&roperties => Eza&ugarriak Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Ezaugarriak\tKtrl+D Edit
previous: Ezaugarriak\tKtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => &Orrialdea...\tKtrl+G Edit
Page: => Orrialdea: Edit
(page %s) => (%s orrialdea) Edit
Page %s => %s Orrialdea Edit
Page number %u inexistant => %u orrialde zenbakia ez dago Edit
Page scaling => Orrialdea neurriratzen Edit
Page Size: => Orrialde Neurria: Edit
previous: Orrilde Neurria:
PalmDoc documents => PalmDoc agiriak Edit
&Password: => Sarhitza Edit
PDF Document => PDF Agiria Edit
PDF documents => PDF agiriak Edit
PDF Optimizations: => PDF Hobekuntzak: Edit
PDF Producer: => PDF Egilea: Edit
PDF Version: => PDF Bertsioa: Edit
&Pin Document => &Pin Agiria Edit
Please close %s to proceed! => Mesedez itxi %s jarraitzeko! Edit
Please wait - rendering... => Mesedez itxaron - aurkezten... Edit
Postscript documents => Postscript agirak Edit
Pr&esentation\tF5 => &Aurkezpena\tKtrl+L Edit
Previous Page => Aurreko Orrialdea Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Aurreko Orrialdea\tEzker Gezia Edit
Print => Irarkitu Edit
Print range => Irarketa eremua Edit
&Print... => &Irarkitu... Edit
&Print... (denied) => &Irarkitu... (ukatuta) Edit
&Print...\tCtrl+P => Irarkit&u...\tKtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Ez dagi emandako izenik duen irarkailurik Edit
printing document => agiria irarkitzen Edit
Printing in progress. => Irarketa garatzen. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Irarketa oraindik garatzen ari da. Eten eta utzi? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Irarketa oraindik garatzen ari da. Utzi eta berriro hasi? Edit
Printing page %d of %d... => %d orria %d-tik irarkitzen... Edit
Printing problem. => Arazoak irarkitzerakoan. Edit
Re&name...\tF2 => &Berrizendatu...\tF2 Edit
previous: Be&rrizendatu...\tF2
Remember &opened files => &Gogoratu irekitako agiriak Edit
previous: Gogoratu &irekitako agiriak
&Remember the password for this document => &Gogoratu agiri honetarako sarhitza Edit
&Remember these settings for each document => G&ogoratu ezarpen hauek agiri bakoitzerako Edit
Remove from favorites => Kendu Gogokoenetatik Edit
Remove page %s from favorites => Kendu %s orrialdea gogokoenetatik Edit
Rename To => Berrizendatu Honela Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Itzulikatu E&zkerrerantz\tKtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Itzulikatu E&skuinera\tKtrl+Shift++ Edit
Save As => Gorde Honela Edit
&Save As... => &Gorde Honela... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Gorde Honela...\tKtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Gorde &Lasterbidea...\tKtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => %d-tik %d bilatzen... Edit
Select &All => Hautatu G&uztiak Edit
Select &All\tCtrl+A => &Hautatu Guztiak\tKtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Hautatu edukia Ktrl+ezker sagu botoiarekin Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Hautatu SumatraPDF ezarri behar den agiritegia: Edit
Selection: => Hautatpena: Edit
Send by &E-mail... => &Post@z bidali... Edit
previous: Post@z bidali...
Set inverse search command-line => Ezarri alderantzizko bilaketa agindu-lerroa Edit
&Settings => &Ezarpenak Edit
Show &Pages Continuously => &Erakutsi Orrialdeak Jarraian Edit
Show &Toolbar\tF8 => Erakutsi &Tresnabarra Edit
Show Favorites => Erakutsi Gogokoenak Edit
Show frequently read => Erakutsi Sarri irakurriak Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => E&rakutsi lastermarka albobarra eskuragarri dagoenean Edit
previous: Erakutsi &lastermarka albobarra eskuragarri dagoenean
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Txikitu orrialdeak eremu irarkigarrira (beharrezkoa bada) Edit
Single Page => Orrialde Bakarra Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Orrialde Bakarra\tKtrl+6 Edit
&Skip this version => &Ahaztu bertsio hau Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Barkatu, hau ez litzake gertatu behar!\n\nMesedez sakatu 'ezeztatu', matxura hau eragin duena zuzentzen laguntzea nahi badiguzu. Edit
Source file %s has no synchronization point => %s iturburu agiriak ez du aldiberetze punturik Edit
Start SumatraPDF => Abiarazi SumatraPDF Edit
Subject: => Gaia: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s Ezartzailea Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s Kentzailea Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF matxuratu egin da Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF kendu da. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF ezarpena ez da aurkitu. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF zure berezko PDF irakurlea da Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF Aukerak Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF orain zure berezko PDF irakurlea izan beharko litzake Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF Eguneratu Edit
Synchronization file cannot be opened => Aldiberetze agiria ezin da ireki Edit
Tagged PDF => PDF etiketatua Edit
Text documents => Idazki agiriak Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Mila esker SumatraPDF hautatzeagaitik! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Mila esker! SumatraPDF ezarri da. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Ezartzailea hondatuta dago. Mesedez jeitsi berriro.\nBarkatu eragozpenagaitik! Edit
&Theme => &Azalgaia Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Agiri honek sostengatu gabeko (%s) ezaugarriak erabiltzen ditu eta badaiteke egoki ez aurkeztea Edit
Title: => Izenburua: Edit
Uninstall SumatraPDF => Kendu SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Kentze hutsegitea Edit
Uninstallation in progress... => Kentzea garatzen... Edit
Unknown source file (%s) => Iturburu agiri ezezaguna: (%s) Edit
Use &tabs => Erabili &hegatsak Edit
&Use original page sizes => E&rabili jatorrizko orrilde neurria Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Erabili SumatraP&DF berezko PDF irakurtzaile bezala Edit
&View => I&kusi Edit
View => Ikusi Edit
Visit &Website => Ikusi &Webgunea Edit
Warning => Oharra Edit
&Window => Lei&hoa Edit
previous: &Leihoa
XPS documents => XPS agiriak Edit
&Yes => &Bai Edit
You have the latest version. => Azken bertsioa duzu. Edit
You have version %s => %s bertsioa duzu Edit
Zoom => Zooma Edit
&Zoom => &Zooma Edit
Zoom factor => Zomm ezaugarria Edit
Zoom In => Zooma Handitu Edit
Zoom Out => Zooma Gutxitu Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s -> %s-tik
Book&marks\tF12 => &Gogokoenak\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Ezinezkoa aldibaterako zuzenbidea sortzea
Couldn't install browser plugin => Ezinezkoa nabigatzaile plugina ezartzea
Couldn't obtain temporary directory => Ezinezkoa aldibaterako zuzenbidea lortzea
Couldn't remove the shortcut => Ezinezkoa lastertekla kentzea
Couldn't uninstall PDF search filter => Ezinezkoa PDF bilaketa iragazkia kentzea
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Akatsa: Ezinezkoa SumatraPDF abiaraztea!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Akatsa: SumatraPDF ez da aurkitu!
Error: The document couldn't be downloaded! => Akatsa: Agiria ezin da jeitsi!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Ikusleiho-osoan\tKtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Ikusleiho-osoan\tKtrl+Shift+L
previous: Ikusleiho-osoan\tKtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Hutsegitea kentzailea aldibaterako zuzenbidra kopiatzerakoan
Failed to create a shortcut => Hutsegitea lasterbidea sortzerakoan
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Ezarri PDF &nabigatzile plugina Firefox, Chrome eta Opera-rentzat
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Eduki PDF &nabigatzaile plugina ezarrita (sostengu gabe aurrerantzean)
Loading file %s... => %s agiria gertatzen...
Opening document in SumatraPDF... => Agiria irekitzen SumatraPDF-an...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Aurkezpena\tKtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Irarkitu I&rudi bezala (oroimen gehiago behar du)
&Remove Document => &Kendu Agira
Replace document &colors with Windows color scheme => Ordeztu agiri &margoak Windowsen margo eskemarekin
Selekcja:
Show &Bookmarks => Erakutsi Laster&markak
Show &pages continuously => &Erakutsi Orrialdeak Jarraian
previous: Erakutsi Orrialdeak &Jarraian
Show &Toolbar => Erakutsi &Tresnabarra
Some files to be installed are damaged or missing => Ezarritako zenbait agiri hondatuta edo galduta daude
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk