Home : SumatraPDF : Estonian translations Not logged in. Log in with Twitter

9 untranslated out of 293 total strings
Progress:
96%

Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Expand All Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
&About => &Programmi teave Edit
About SumatraPDF => Info SumatraPDF kohta Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Tegelik suurus\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Lisa lemmik Edit
Add page %s to favorites => Lisa lehekülg %s lemmikutesse Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Lisa lehekülg %s lemmikutesse (valikulise) nimega: Edit
Add to favorites => Lisa lemmikutesse Edit
Advanced => Muud Edit
&Advanced Options... => &Rohkem sätteid... Edit
All files => Kõik failid Edit
&All selected pages => Kõik v&alitud lehed Edit
All supported documents => Kõik toetatud vormingud Edit
Application: => Rakendus: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Kas oled kindel, et soovid eemaldada rakendust SumatraPDF? Edit
previous: Kas oled kindel, et soovid SumatraPDF'i eemaldada?
Associate with PDF files? => Seosta PDF-failidega? Edit
Attachment: %s => Manus: %s Edit
Author: => Autor: Edit
Automatic => Automaatne Edit
Automatically check for &updates => Uuendusi k&ontrollitakse automaatselt Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Tagasi\tAlt+Vasaknool Edit
Book View => Raamatuvaade Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Raamatuvaade\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Tee järjehoidja otsetee leheküljele %s/%s Edit
Bookmark Shortcuts => Järjehoidjate otseteed Edit
Bookmarks => Järjehoidjad Edit
Bytes => Baiti Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Internetiühenduse loomine ebaõnnestus (viga %#x). Edit
Cancel => Loobu Edit
Cannot print this file => Faili printimine ebaõnnestus Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Pööratud otsingu alustamine ebaõnnestus. Kontrolli seadistustest käsurida. Edit
Change Language => Vali keel (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Leiti muutuseid; värskendamine] %s Edit
Check for &Updates => Vaata, kas on &uuendusi Edit
CHM documents => CHM-dokumendid Edit
Close => Sulge Edit
&Close\tCtrl+W => &Sulge\tCtrl+W Edit
Comic books => Koomiksiraamatud Edit
Compatibility => Ühilduvus Edit
Continuous => Jätkuv Edit
Continuous Book View => Jätkuv raamatuvaade Edit
Continuous Facing => Jätkuv kaheleheküljeline Edit
Contribute Translation => Osale tõlkimises Edit
Copy &Image => Kopeeri &pilt Edit
Copy &Link Address => Kopeeri &lingi aadress Edit
Copy Co&mment => Kopeeri ko&mmentaar Edit
&Copy Selection => K&opeeri valik Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => K&opeeri valik\tCtrl+C Edit
copying text => teksti kopeerimine Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Teksti kopeerimine on keelatud (kopeerida saab vaid pildina) Edit
Copyright: => Autoriõigus: Edit
Could not obtain Printer properties => Printeri sätteid ei õnnestunud lugeda Edit
Couldn't create the installation directory => Ei suudetud luua paigalduskataloogi Edit
Couldn't initialize printer => Printerit ei saa lähtestada Edit
Couldn't install PDF previewer => Ei suudetud paigaldada PDF-eelvaaturit Edit
Couldn't install PDF search filter => Ei suudetud paigaldada PDF otsingufiltrit Edit
Couldn't remove installation directory => Ei suudetud kustutada paigalduskataloogi Edit
Couldn't render the page => Lehekülje visualiseerimine ei õnnestunud Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Ei suudetud eemaldada brauseri pluginat Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Ei suudetud eemaldada PDF-eelvaaturit Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Ei suudetud eemaldada PDF otsingufiltrit Edit
Couldn't write %s to disk => Ei suudetud kettale kirjutada %s Edit
Created: => Loodud: Edit
Current file => Praegune fail Edit
Cursor position: => Kursori asukoht Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Muu suurendus...\tCtrl+Y Edit
Dark => Tume Edit
Darker => Tumedam Edit
Default &Layout: => Vaike&küljend: Edit
Default &Zoom: => Vaike&suurendus: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => PDF-failide vaikeprogrammi ei saa muuta portatiivses režiimis Edit
Denied Permissions: => Keelatud õigused: Edit
DjVu documents => DjVu-dokumendid Edit
Document Properties => Dokumendi omadused Edit
&Don't ask me again => Ä&ra küsi uuesti Edit
Download => Laadi alla Edit
E&xit\tCtrl+Q => Väl&ju\tCtrl+Q Edit
Enter password => Sisesta salasõna Edit
Enter password for %s => Sisesta faili %s salasõna Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Sisesta käsurida, mis käivitatakse, kui teed topeltklõpsu PDF dokumendil: Edit
EPUB ebooks => EPUB-dokumendid Edit
Error loading %s => Viga laadimisel: %s Edit
&Even pages only => Vaid paa&risleheküljed Edit
F&avorites => L&emmikud Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => E&dasi\tAlt+Paremnool Edit
F&ullscreen\tF11 => &Täisekraanvaade\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Kaheleheküljeline Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Kaheleheküljeline\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Ei õnnestu kustutada eemaldusprogrammi registrivõtmeid Edit
Failed to register as default program on win 10 => Vaikeprogrammina registreerumine Windows 10 all ebaõnnestus Edit
previous: Vaikeprogrammina registreerumine win 10 all ebaõnnestus
Failed to rename the file! => Faili ümbernimetamine ebaõnnestus. Edit
Failed to save a file => Faili salvestamine ebaõnnestus Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Ei õnnestunud registrisse kirjutada infot pikendatud faililaiendi kohta Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Ei õnnestunud registrisse kirjutada eemaldamise informatsiooni Edit
Fast Web View => Kiire veebivaade Edit
Favorites => Lemmikud Edit
FictionBook documents => FictionBook-dokumendid Edit
&File => &Fail Edit
File: => Fail: Edit
File %s not found => Faili %s ei leitud Edit
File Size: => Faili suurus: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Otsi...\tCtrl+F Edit
Find => Otsi Edit
Find: => Otsing: Edit
Find Next => Otsi järgmine Edit
Find Previous => Otsi eelmine Edit
&Find what: => &Otsitav: Edit
&First Page\tHome => E&simene lehekülg\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => &Sisu sobitamine\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Lehekülje &kõrguse sobitamine\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Lehekülje &laiuse sobitamine\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Sobita üksik lehekülg Edit
Fit Content => Sisu sobitamine Edit
Fit Page => Lehekülje kõrguse sobitamine Edit
&Fit pages to printable area => &Sobita leheküljed prinditavale alale Edit
Fit Width => Lehekülje laiuse sobitamine Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Sobita lehekülje laius ja näita jätkuvana Edit
Fonts: => Fondid: Edit
Formatting the book... %d pages => Raamatu vormindamine... %d lehekülge Edit
Found text at page %s => Leiti tekst leheküljel %s Edit
Found text at page %s (again) => Leiti tekst leheküljel %s (uuesti) Edit
Frequently Read => Sageli loetud dokumendid Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Liigu Edit
&Go to page: => &Leheküljele: Edit
Go to page => Liigu leheküljele Edit
&Help => &Abi Edit
Hide &Options => Peida &sätted Edit
Hide frequently read => Peida sageli loetud dokumendid Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Soovitus: Uuesti otsimiseks vajuta F3-klahvi Edit
Image files (*.%s) => Pildifailid (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Paigalda SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Paigalda SumatraPDF &kataloogi: Edit
Installation failed! => Paigaldamine ebaõnnestus! Edit
Installation in progress... => Toimub paigaldamine... Edit
KB => kB Edit
&Last Page\tEnd => &Viimane lehekülg\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Windows Desktop Search &otsib PDF-dokumente Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows kuvab PDF-dokumentide &eelvaateid Edit
previous: Windows kuvab PDF-dokumentide eelvaateid
Light => Hele Edit
&Magnification: => &Suurendus: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Tee SumatraPDF PDF-failide vaikerakenduseks? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Tee SumatraPDF PDF-failide vaikerakenduseks Edit
Man&ga Mode => Man&garežiim Edit
&Manual => K&asutusjuhend Edit
&Match case => &Tõstutundlik Edit
Match Case => Tõstutundlik Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-dokumendid Edit
Modified: => Muudetud: Edit
New version %s is available. Download new version? => Uus %s versioon on saadaval. Kas laadin alla uue versiooni? Edit
Next Page => Järgmine lehekülg Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Järgmine lehekülg\tParemnool Edit
&No => &Ei Edit
No matches were found => Otsitavat teksti ei leitud Edit
No result found around line %u in file %s => Tulemusi ei leitud rea %u lähedalt failis %s Edit
No synchronization file found => Sünkroniserimisfaili ei leitud Edit
No synchronization info at this position => Sellel kohal ei ole sünkroniseerimisinfot Edit
&No, thanks => &Tänan, ei Edit
Number of Pages: => Lehekülgede arv: Edit
&Odd pages only => Vaid &paaritud leheküljed Edit
(of %d) => (%d:st) Edit
OK => Sobib Edit
Open => Ava Edit
Open &in PDF-XChange => Ava PDF-XChangega Edit
Open a document... => Ava dokument... Edit
&Open Document => &Ava dokument Edit
Open in %s => Ava rakenduses %s Edit
Open in &Adobe Reader => Ava &Adobe Readeris Edit
Open in &Foxit Reader => Ava &Foxit Readeris Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Ava Microsoft HTML Helpga Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Ava Microsoft XPS-Viewerga Edit
&Open...\tCtrl+O => &Ava...\tCtrl+O Edit
&Options => &Sätted Edit
&Options... => &Sätted... Edit
P&roperties => O&madused Edit
P&roperties\tCtrl+D => O&madused\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &Lehekülg...\tCtrl+G Edit
Page: => Lehekülg: Edit
(page %s) => (lehekülg %s) Edit
Page %s => Lehekülg %s Edit
Page number %u inexistant => Lehekülge number %u ei ole olemas Edit
Page scaling => Lehekülje mastaapimine Edit
Page Size: => Lehekülje suurus: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc-dokumendid Edit
&Password: => &Salasõna: Edit
PDF Document => PDF-dokument Edit
PDF documents => PDF-dokumendid Edit
PDF Optimizations: => PDF-i optimeerimised: Edit
previous: PDF optimeerimised:
PDF Producer: => PDF-i looja: Edit
PDF Version: => PDF-i versioon: Edit
&Pin Document => &Kinnita dokument Edit
Please close %s to proceed! => Jätkamiseks palun sulge rakendus %s! Edit
Please wait - rendering... => Palun oota - toimub visualiseerimine... Edit
Postscript documents => Postscript-dokumendid Edit
Pr&esentation\tF5 => &Esitlus\tCtrl+L Edit
Previous Page => Eelmine lehekülg Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Eelmine lehekülg\tVasaknool Edit
Print => Prindi Edit
Print range => Printimisvahemik Edit
&Print... => &Prindi... Edit
&Print... (denied) => &Prindi... (keelatud) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Prindi...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Antud nimega printerit ei leidu Edit
printing document => dokumendi printimine Edit
Printing in progress. => Printimine on pooleli. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Printimine on pooleli. Kas katkestada ja alustada uuesti? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Printimine on pooleli. Kas katkestada ja alustada uuesti? Edit
Printing page %d of %d... => Lehekülje %d/%d printimine... Edit
Printing problem. => Probleem printimisel Edit
Re&name...\tF2 => &Nimeta ümber...\tF2 Edit
Remember &opened files => Jäta &avatud failid meelde Edit
&Remember the password for this document => &Jäta meelde selle dokumendi salasõna Edit
&Remember these settings for each document => Dokumendi sulgemisel jäetakse &meelde küljendi sätted Edit
&Remove Document => &Kustuta dokument Edit
Remove from favorites => Kustuta lemmikutest Edit
Remove page %s from favorites => Kustuta lehekülg %s lemmikutest Edit
Rename To => Nimeta ümber Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Pööra &vasemale\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Pööra &paremale\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Salvesta kui... Edit
&Save As... => Salvesta &kui... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Salvesta &kui...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Salvesta &otsetee...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Otsitakse %d/%d... Edit
Select &All => V&ali kõik Edit
Select &All\tCtrl+A => V&ali kõik\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Sisu valimiseks Ctrl+vasak hiirenupp Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Vali kataloog, mille seest SumatraPDF paigaldatakse. Edit
Selection: => Valik: Edit
Send by &E-mail... => Saada &e-postiga Edit
Set inverse search command-line => Loo pööratud otsingu käsurida Edit
&Settings => Sea&distused Edit
Show &Pages Continuously => Näita &lehekülgi pidevana Edit
Show &Toolbar\tF8 => &Näita tööriistariba Edit
Show Favorites => Näita lemmikuid Edit
Show frequently read => Näita sageli loetud dokumente Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Näita &järjehoidjate külgriba kui võimalik Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Mahuta leheküljed pr&inditavale alale (kui vaja) Edit
Single Page => Üheleheküljeline Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Ü&heleheküljeline\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Jäta see versioon vahele Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Vabandust, seda ei oleks tohtinud juhtuda!\n\nPalun vajuta 'Loobu' kui soovid aidata meil parandada selle kokkujooksmise põhjust. Edit
Source file %s has no synchronization point => Lähtefailil %s puudub sünkroniseerimispunkt Edit
Start SumatraPDF => Käivita SumatraPDF Edit
Subject: => Teema: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s paigaldamine Edit
previous: SumatraPDF %s paigaldaja
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s eemaldamine Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF jooksis kokku Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF on eemaldatud. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF paigaldust ei leitud. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF on vaikimisi PDF-lehitseja Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF-i sätted Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF peaks nüüd olema vaikimisi PDF-lehitseja Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF-i uuendamine Edit
Synchronization file cannot be opened => Sünkroniseerimisfaili ei suudeta avada Edit
Tagged PDF => Siltidega PDF Edit
Text documents => Tekstidokumendid Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Täname, et valisid SumatraPDF'i! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Täname! SumatraPDF on paigaldatud. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Paigaldusprogramm on vigane. Palun laadi see uuesti alla.\nPalun vabandust ebamugavuste pärast! Edit
&Theme => &Kujundus Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => See dokument sisaldab omadusi (%s), mida program ei toeta ja seetõttu ei pruugi see olla õigesti esitatud. Edit
Title: => Päis: Edit
Uninstall SumatraPDF => Eemalda SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Eemaldamine ebaõnnestus Edit
Uninstallation in progress... => Toimub eemaldamine... Edit
Unknown source file (%s) => Tundmatu lähtefail (%s) Edit
Use &tabs => Kasuta &kaarte Edit
&Use original page sizes => &Kasuta algseid lehekülje suuruseid Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Kasuta SumatraPDF programmi &vaikimisi PDF-lehitsejana. Edit
View => Vaade Edit
&View => &Vaade Edit
Visit &Website => &Külasta kodulehte Edit
Warning => Hoiatus Edit
&Window => A&ken Edit
XPS documents => XPS-dokumendid Edit
&Yes => &Jah Edit
You have the latest version. => Kasutusel on uusim versioon. Edit
You have version %s => Kasutusel on versioon %s Edit
Zoom => Suurenda Edit
&Zoom => &Suurendus Edit
Zoom factor => Suurendusaste Edit
Zoom In => Suurenda Edit
Zoom Out => Vähenda Edit

29 unused strings:

%s of %s => %s, kokku %s
Book&marks\tF12 => Jär&jehoidjad\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Ei suudetud luua ajutist kataloogi
Couldn't install browser plugin => Ei suudetud paigaldada brauseri pluginat
Couldn't obtain temporary directory => Ei suudetud luua ajutist kataloogi
Couldn't remove the shortcut => Ei suudetud kustutada otseteed
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Viga: Ei suudetud käivitada rakendust SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Viga: Ei leitud rakendust SumatraPDF
previous: Viga: ei leitud rakendust SumatraPDF
Error: The document couldn't be downloaded! => Viga: Dokumenti ei suudetud alla laadida!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Täisekraanvaade\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Täisekraanvaade\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Ei õnnestunud kopeerida eemaldusprogrammi temp kataloogi
Failed to create a shortcut => Ei õnnestu luua otseteed
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Paigalda lisaks PDF &plugin Firefox, Chrome ja Opera brauseritele.
previous: Paigalda lisaks PDF plugin Firefox, Chrome ja Opera brauseritele.
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Jäta alles PDF &brauseri plugin (enam ei toetata)
Loading file %s... => Faili %s laadimine...
Opening document in SumatraPDF... => Dokumendi avamine rakenduses SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Esitlus\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Prindi kui p&ilt (nõuab rohkem mälu)
Replace document &colors with Windows color scheme => Asenda dokumendi &värvid Windowsi värviskeemiga
Selekcja:
Show &Bookmarks => Näita &järjehoidjaid
Show &pages continuously => Näita &lehekülgi pidevana
Show &Toolbar => &Näita tööriistariba
Some files to be installed are damaged or missing => Mõned paigaldatavad failid on viga saanud või puuduvad
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk