Home : SumatraPDF : Danish translations Not logged in. Log in with Twitter

5 untranslated out of 293 total strings
Progress:
98%

Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
Light Add a translation...
&Theme Add a translation...
&About => &Om Edit
About SumatraPDF => Om SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Faktisk størrelse\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Tilføj bogmærke Edit
Add page %s to favorites => Tilføj side %s til bogmærker Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Tilføj side %s til bogmærker med (valgfrit) navn: Edit
Add to favorites => Tilføj til bogmærker Edit
Advanced => Avanceret Edit
previous: Advanceret
&Advanced Options... => &Avancerede valgmuligheder Edit
All files => Alle filer Edit
&All selected pages => &Alle valgte sider Edit
All supported documents => Alle understøttede dokumenter Edit
Application: => Program: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Er du sikker på, at du vil afinstallere SumatraPDF? Edit
previous: Er du sikker på at du vil afinstallere SumatraPDF ?
Associate with PDF files? => Tilknyt til PDF-filer? Edit
Attachment: %s => Bilag: %s Edit
Author: => Forfatter: Edit
Automatic => Automatisk Edit
Automatically check for &updates => Kontroller automatisk for &opdateringer Edit
previous: Tjek automatisk for &opdateringer
&Back\tAlt+Left Arrow => &Tilbage\tAlt+venstre pil Edit
previous: &Tilbage\tAlt+<-
Book View => Bogvisning Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Bogvisning\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Bog&mærker\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Gem genvej til side %s af %s Edit
Bookmark Shortcuts => Gem genveje Edit
Bookmarks => Bogmærker Edit
Bytes => Byte Edit
previous: Bytes
Can't connect to the Internet (error %#x). => Kan ikke forbinde til internettet (fejl %#x). Edit
Cancel => Annuller Edit
Cannot print this file => Kan ikke udskrive denne fil Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Kan ikke starte søgekommandoen invers. Kontroller venligst kommandolinjen i indstillingerne. Edit
previous: Kan ikke starte invers søge kommando. Tjek venligst kommandolinjen i indstillingerne.
previous: Kan ikke starte invers søgekommando. Tjek venligst kommandolinjen i indstillingerne.
Change Language => Skift sprog (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Ændringer konstateret; opdaterer] %s Edit
Check for &Updates => Kontroller for ny &version Edit
previous: Tjek for ny &version
CHM documents => CHM-dokumenter Edit
previous: CHM documenter
Close => Luk Edit
&Close\tCtrl+W => &Luk\tCtrl+W Edit
Comic books => Tegneserier Edit
Compatibility => Kompatibilitet Edit
Continuous => Fortløbende Edit
Continuous Book View => Fortløbende bogvisning Edit
previous: Fortløbende bog-visning
Continuous Facing => Fortløbende modstående Edit
Contribute Translation => Bidrag med oversættelse Edit
previous: Bidgrag med oversættelse
Copy &Image => Kopier &billede Edit
previous: Kopier &Billed
previous: Kopier &Billede
Copy &Link Address => Kopier &henvisningsadresse Edit
previous: Kopier &Linkadresse
Copy Co&mment => Kopier ko&mmentar Edit
&Copy Selection => &Kopier markering Edit
previous: &Kopier Markering
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopier markering\tCtrl+C Edit
copying text => kopierer tekst Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Kopiering af tekst blev nægtet (kopierer kun som billede) Edit
Copyright: => Ophavsret: Edit
previous: Copyright
previous: Copyright:
Could not obtain Printer properties => Kan ikke hente printeregenskaber Edit
previous: Kan ikke hente printer egenskaber
Couldn't create temporary directory => Kunne ikke oprette midlertidig mappe Edit
previous: Kunne ikke oprette midlertidigt katalog
previous: Kunne ikke oprette midlertidigt folder
Couldn't create the installation directory => Kunne ikke oprette installationsmappe Edit
previous: Kunne ikke oprette installations folder
Couldn't initialize printer => Kunne ikke starte printer Edit
Couldn't install PDF previewer => Kunne ikke installere PDF-fremviser Edit
previous: Kunne ikke installere PDF viser
Couldn't install PDF search filter => Kunne ikke installere PDF-søgefilter Edit
previous: Kunne ikke installere PDF søge filter
Couldn't obtain temporary directory => Kunne ikke tilgå midlertidig mappe Edit
previous: Kunne ikke tilgå midlertidig folder
Couldn't remove installation directory => Kunne ikke fjerne installationsmappe Edit
previous: Kunne ikke fjerne installations folder
Couldn't remove the shortcut => Kunne ikke fjerne genvej Edit
Couldn't render the page => Kunne ikke vise siden Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Kunne ikke fjerne browserudvidelsesmodul Edit
previous: Kunne ikke fjerne browser plugin
Couldn't uninstall PDF previewer => Kunne ikke fjerne PDF-fremviser Edit
previous: Kunne ikke fjerne PDF viser
Couldn't uninstall PDF search filter => Kunne ikke afinstallere PDF-søgefilter Edit
previous: Kunne ikke afinstallere PDF søge filter
Couldn't write %s to disk => Kunne ikke skrive %s til disk Edit
Created: => Oprettet: Edit
Current file => Aktuel fil Edit
Cursor position: => Markørposition: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Brugerdefineret &zoom...\tCtrl+Y Edit
Default &Layout: => Standard&layout: Edit
previous: Standard &Layout:
Default &Zoom: => Standard&zoom Edit
previous: Standard &Zoom
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Standardlæseren for PDF kan ikke ændres i mobil tilstand Edit
previous: Standard PDF-læser kan ikke ændres i mobil tilstand
Denied Permissions: => Nægtede tilladelser: Edit
DjVu documents => DjVu-dokumenter Edit
previous: DjVu documenter
Document Properties => Dokumentegenskaber Edit
previous: dokumentegenskaber
&Don't ask me again => &Spørg mig ikke igen Edit
Download => Hent Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Afslut\tCtrl+Q Edit
previous: S&lut\tCtrl+Q
previous: Afs&lut\tCtrl+Q
Enter password => Indtast kodeord Edit
Enter password for %s => Indtast kodeord for %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Indtast den kommandolinje du vil bruge, når du dobbeltklikker på PDF-dokumentet: Edit
previous: Indtast den kommandolinie du vil bruge når du dobbeltklikker på PDF-dokumentet:
EPUB ebooks => EPUB-dokumenter Edit
previous: EPUB documenter
Error loading %s => Side %s kan ikke indlæses Edit
&Even pages only => &Kun lige sider Edit
F&avorites => Bogm&ærker Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => F&remad\tAlt+-> Edit
F&ullscreen\tF11 => F&uldskærmsvisning\tCtrl+skift+L Edit
previous: F&uldskærmsvisning\tCtrl+Shift+L
Facing => Modstående Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Modstående\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kunne ikke kopiere fra midlertidig mappe Edit
previous: Kunne ikke kopiere fra midlertidig folder
Failed to create a shortcut => Kunne ikke oprette genvej Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Kunne ikke slette afinstalleringsnøgler i registreringsdatabasen Edit
previous: Kunne ikke slette afinstallering nøger i registreringsdatabasen
Failed to rename the file! => Fejl ved omdøbning af fil! Edit
Failed to save a file => Kunne ikke gemme filen Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Kunne ikke skrive udvidet information om filens efternavn i registreringsdatabasen Edit
previous: Kunne ikke skrive udvidet fil efternavn information i registreringsdatabasen
previous: Kunne ikke skrive udvidet filefternavninformation i registreringsdatabasen
Failed to write the uninstallation information to the registry => Kunne ikke skrive afinstalleringsinformation i registreringsdatabasen Edit
previous: Kunne ikke skrive afinstallerings information i registreringsdatabasen
Fast Web View => Hurtig Internetvisning Edit
previous: Hurtig Internet Visning
Favorites => Bogmærker Edit
FictionBook documents => FictionBook-dokumenter Edit
previous: FiktionBogs dokumenter
File: => Fil: Edit
&File => &Fil Edit
previous: &Filer
previous: &File
File %s not found => Filen %s blev ikke fundet Edit
previous: Fil %s ikke fundet
File Size: => Filstørrelse: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Fin&d...\tCtrl+F Edit
Find => Find Edit
Find: => Find: Edit
Find Next => Find næste Edit
Find Previous => Find forrige Edit
&Find what: => &Find hvad: Edit
&First Page\tHome => &Første side\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Tilpas &indhold\tCrtl-3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Tilpas &side\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Tilpas &bredde\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Vis en side ad gangen Edit
Fit Content => Tilpas indhold Edit
Fit Page => Tilpas side Edit
&Fit pages to printable area => &Tilpas sider til udskrivningsområdet Edit
previous: &Tilpas sider til printbart område
Fit Width => Tilpas bredde Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Tilpas bredde og vis sider løbende Edit
Fonts: => Skrifttyper: Edit
Formatting the book... %d pages => Formaterer bogen ... %d sider Edit
previous: Formatere bogen... %d sider
previous: Formaterer bogen... %d sider
Found text at page %s => Fandt tekst på side %s Edit
Found text at page %s (again) => Tekst er (også) fundet på side %s Edit
Frequently Read => Hyppigt læste Edit
GB => Gb Edit
&Go To => &Gå til Edit
&Go to page: => &Gå til side: Edit
Go to page => Gå til side Edit
&Help => &Hjælp Edit
Hide &Options => Gem &valgmuligheder Edit
previous: Gem &Valgmuligheder
Hide frequently read => Skjul hyppigt læste Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Vink: Brug F3-knappen for at finde igen Edit
previous: Vink: Brug F3 knappen for at finde igen
Image files (*.%s) => Billedfiler (*.%s) Edit
previous: Billed filer (*.%s)
Install SumatraPDF => Installer SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Installer SumatraPDF i &mappe: Edit
previous: Installer SumatraPDF i &folder:
Installation failed! => Installation fejlede! Edit
previous: Installation fejlede !
Installation in progress... => Installation i gang ... Edit
KB => Kb Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Bevar PDF-&browserudvidelsesmodulet installeret (ikke længere understøttet) Edit
&Last Page\tEnd => &Sidste side\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Lad Windows' skrivebordssøgning &søge i PDF-dokumenter Edit
previous: Lad Windows skrivebord Søge &søg PDF dokumenter
Let Windows show &previews of PDF documents => Lad Windows vise &forhåndsvisninger af PDF-dokumenter Edit
previous: Lad Windows vise &femvisning af PDF dokumenter
&Magnification: => &Forstørrelse: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gør SumatraPDF til standardprogrammet for PDF-filer Edit
previous: Gør SumatraPDF standardprogram for PDF-filer
Make SumatraPDF my default PDF reader => Gør SumatraPDF til min standardlæser for PDF-filer Edit
previous: Gør SumatraPDF til min standard PDF-læser
Man&ga Mode => Man&ga-tilstand Edit
previous: Man&ga tilstand
&Manual => &Manual Edit
&Match case => &Versalfølsom søgning Edit
Match Case => Versalfølsom søgning Edit
MB => Mb Edit
Mobi documents => Mobi-dokumenter Edit
previous: Mobi documenter
Modified: => Ændret: Edit
New version %s is available. Download new version? => Ny version %s er tilgængelig. Hent ny version? Edit
Next Page => Næste side Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Næste side\t-> Edit
&No => &Nej Edit
No matches were found => Ingen resultater blev fundet Edit
No result found around line %u in file %s => Intet resultat fundet omkring linje %u i filen %s Edit
No synchronization file found => Ingen synkroniseringsfil fundet Edit
No synchronization info at this position => Ingen synkroniseringsinformation på denne position Edit
&No, thanks => &Nej, tak Edit
Number of Pages: => Antal sider: Edit
&Odd pages only => &Kun ulige sider Edit
(of %d) => (af %d) Edit
OK => O.k. Edit
previous: OK
Open => Åbn Edit
Open &in PDF-XChange => Åbn med PDF-XChange Edit
previous: Åben med PDF-XChange
Open a document... => Åbn et dokument ... Edit
previous: Åbn et dokument...
&Open Document => &Åbn dokument Edit
Open in %s => Åbn i %s Edit
previous: Åben o %s
Open in &Adobe Reader => Åbn med &Adobe Reader Edit
previous: Åben med &Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Åbn med &Foxit Reader Edit
previous: Åben med &Foxit Reader
Open in &Microsoft HTML Help => Åbn med Microsoft HTML Help Edit
previous: Åben med Microsoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Åbn med Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Åben med Microsoft XPS-Viewer
&Open...\tCtrl+O => &Åbn...\tCtrl+O Edit
&Options => &Valgmuligheder Edit
&Options... => &Valgmuligheder ... Edit
previous: &Valgmuligheder...
P&roperties => Egenskabe&r Edit
P&roperties\tCtrl+D => E&genskaber\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &Side ...\tCtrl+G Edit
previous: Side...\tCtrl+G
Page: => Side: Edit
Page %s => Side %s Edit
(page %s) => (side %s) Edit
Page number %u inexistant => Sidenummer %u findes ikke Edit
previous: Side nummer %u eksisterer ikke
Page scaling => Sideskalering Edit
Page Size: => Sidestørrelse: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc-dokumenter Edit
&Password: => &Kodeord: Edit
PDF Document => PDF-dokument Edit
previous: PDF dokument
PDF documents => PDF dokumenter Edit
PDF Optimizations: => PDF-optimeringer: Edit
previous: PDF Optimeringer:
PDF Producer: => PDF-producent: Edit
previous: PDF producent:
PDF Version: => PDF-version: Edit
previous: PDF version:
&Pin Document => &Fastgør dokument Edit
Please close %s to proceed! => Luk venligst %s for at fortsætte ! Edit
Please wait - rendering... => Vent venligst - optegner ... Edit
previous: Vent venligst - renderer...
Postscript documents => Postscript-dokumenter Edit
previous: Postscript dokumenter
Pr&esentation\tF5 => H&ele skærmen\tCtrl+L Edit
Previous Page => Forrige side Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Forrige side\t<- Edit
Print => Udskriv Edit
Print range => Udskriftsområde Edit
&Print... => &Udskriv ... Edit
previous: &Udskriv...
&Print... (denied) => &Udskriv ... (nægtet) Edit
previous: &Udskriv... (nægtet)
&Print...\tCtrl+P => &Udskriv ...\tCtrl+P Edit
previous: &Udskriv...\tCtrl+P
Printer with given name doesn't exist => Printer med dette navn findes ikke Edit
printing document => udskriver dokument Edit
Printing in progress. => Udskrift i gang Edit
previous: Udskrift igang
Printing is still in progress. Abort and quit? => Udskrift er stadig i gang. Afbryd og afslut? Edit
previous: Udskrift er stadig igang. Afbryd?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Udskrift pågår stadig. Afbryd og start forfra? Edit
Printing page %d of %d... => Udskriver side %d af %d ... Edit
previous: Udskriver side %d af %d...
Printing problem. => Udskriftsproblem. Edit
previous: Udskrift problem.
Re&name...\tF2 => Om&døb ... \tF2 Edit
previous: &Omdøb... \tF2
previous: Om&døb... \tF2
Remember &opened files => Husk &åbnede filer Edit
&Remember the password for this document => &Husk kodeordet for dette dokument Edit
&Remember these settings for each document => &Husk disse indstillinger for hvert dokument Edit
&Remove Document => &Fjern dokument Edit
Remove from favorites => Fjern fra bogmærker Edit
Remove page %s from favorites => Fjern side %s fra bogmærker Edit
Rename To => Omdøb til Edit
previous: Omdøb Til
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Roter mod &venstre\tCtrl+skift+- Edit
previous: Roter mod &venstre\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Roter mod &højre\tCtrl+skift++ Edit
previous: Roter mod &højre\tCtrl+Shift++
Save As => Gem som Edit
&Save As... => &Gem som ... Edit
previous: &Gem som
&Save As...\tCtrl+S => &Gem som ...\tCtrl+S Edit
previous: &Gem som...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Gem ge&nvej ...\tCtrl+skift+S Edit
previous: Gem ge&nvej...\tCtrl+Shift+S
Searching %d of %d... => Søger i %d af %d ... Edit
previous: Søgning %d af %d...
Select &All => Marker &alt Edit
previous: Markér &alt
Select &All\tCtrl+A => Vælg &alt\tCtrl+A Edit
previous: Vælg &Alle\tCtrl+A
Select content with Ctrl+left mouse button => Vælg indhold med Ctrl+venstre museknap Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Vælg mappen hvor SumatraPDF skal installeres: Edit
previous: Vælg folderen hvor SumatraPDF skal installeres:
Selection: => Markering: Edit
Send by &E-mail... => Send med &e-post ... Edit
previous: Send med &email...
Set inverse search command-line => Angiv omvendt søgekommandolinje Edit
previous: Indstil komando-linje til invers søgning
&Settings => &Indstillinger Edit
Show &Bookmarks => Vis &bogmærker Edit
previous: Vis &Bogmærker
Show &Pages Continuously => Vis &sider fortløbende Edit
Show &Toolbar\tF8 => Vis &værktøjslinje Edit
Show Favorites => Vis bogmærker Edit
Show frequently read => Vis hyppigt læste Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Vis sidepanelet for &bogmærker når tilgængeligt Edit
previous: Vis &bogmærke sidepanelet når tilgængeligt
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Formindsk sider til udskriftsområdet (hvis nødvendigt) Edit
previous: krymp sider til printbart område
Single Page => Enkelt side Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Enkelt side\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Spring over denne version Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Nogle installationsfiler er beskadiget eller mangler Edit
previous: Nogle installations filer er beskadiget eller mangler
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Desværre, det var ikke meningen\n\nKlik på »Afbryd«, hvis du kan og vil hjælpe med at finde årsagen til nedbruddet. Edit
previous: Desværrre, det var ikke meningen\n\nKlik på 'Afbryd', hvis du kan og vil hjælpe med at finde årsagen til nedbruddet.
Source file %s has no synchronization point => Kildefilen %s har ingen synkroniseringspunkter Edit
Start SumatraPDF => Start SumatraPDF Edit
Subject: => Emne: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s installationsprogram Edit
previous: SumatraPDF %s installer
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s afinstallationsprogram Edit
previous: SumatraPDF %s afinstallere
SumatraPDF crashed => Kritisk fejl, SumatraPDF lukkes Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF er afinstalleret. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF-installation blev ikke fundet. Edit
previous: SumatraPDF installation ikke fundet.
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF er din standardlæser til PDF-filer Edit
previous: SumatraPDF er din standard PDF-læser
SumatraPDF Options => SumatraPDF-valgmuligheder Edit
previous: SumatraPDF valgmuligheder
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF skulle nu være din standardlæser til PDF-filer Edit
previous: SumatraPDF skulle nu være din standard PDF-læser
SumatraPDF Update => SumatraPDF-opdatering Edit
previous: SumatraPDF Opdatering
Synchronization file cannot be opened => Synkroniseringsfil kan ikke åbnes Edit
Tagged PDF => Mærket PDF Edit
previous: Tagged PDF
Text documents => Tekstdokumenter Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Tak fordi du valgte SumatraPDF! Edit
previous: Tak fordi du valgte SumatraPDF !
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Tak! SumatraPDF er installeret. Edit
previous: Tak ! SumatraPDF er installeret.
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Installationsprogrammet er fejlbehæftet. Prøv venligst at hente det igen.\nVi beklager ulejligheden! Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Dette dokument bruger funktioner, der ikke er understøttet (%s) og optegner måske ikke korrekt Edit
Title: => Titel: Edit
Uninstall SumatraPDF => Afinstaller SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Afinstallationen fejlede Edit
Uninstallation in progress... => Afinstallation pågår ... Edit
Unknown source file (%s) => Ukendt kildefil (%s) Edit
Use &tabs => Brug &faneblade Edit
&Use original page sizes => &Brug originale sidestørrelser Edit
previous: &Brug original sidestørrelser
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Anvend SumatraPDF som &standardlæser for PDF-filer Edit
previous: Anvend SumatraPDF som &standard PDF læser
&View => &Vis Edit
View => Vis Edit
Visit &Website => Besøg &internetside Edit
previous: Besøg &webside
Warning => Advarsel Edit
&Window => &Vindue Edit
XPS documents => XPS-dokumenter Edit
previous: XPS documenter
&Yes => &Ja Edit
You have the latest version. => Du har den seneste version. Edit
You have version %s => Du har version %s Edit
&Zoom => &Zoom Edit
Zoom => Zoom Edit
Zoom factor => Zoomfaktor Edit
previous: Zoom faktor
Zoom In => Zoom ind Edit
Zoom Out => Zoom ud Edit

18 unused strings:
%s of %s => %s af %s
Couldn't install browser plugin => Kunne ikke installere browser plugin
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Fejl: Kan ikke køre SumatraPDF !
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Fejl: SumatraPDF ikke fundet !
Error: The document couldn't be downloaded! => Fejl: Dokumentet kunne ikke hentes !
F&ullscreen\tCtrl+L => F&uldskærmsvisning\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => F&uldskærmsvisning\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Installer PDF &browser plugin til Firefox, Chrome og Opera
Loading file %s... => Indlæser fil %s...
Opening document in SumatraPDF... => Åben dokument i SumatraPDF ...
Pr&esentation\tCtrl+L => H&ele skærmen\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Print som &billede (kræver mere hukommelse)
previous: Print som &Billede (kræver mere hukommelse)
Replace document &colors with Windows color scheme => Erstat dokument &farver med Windows farveskema
Selekcja:
Show &pages continuously => Vis &sider fortløbende
Show &Toolbar => Vis &værktøjslinje
previous: Vis &værktøjslinie
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk